Metsäkoneiden ajouraverkostojen luokittelu tuottaa uutta tietoa ajourien suunnitteluun ja käyttöön

22.09.2022 13:00

Metsäkoneiden ajouraverkostojen suunnitteluun ennen hakkuuta sekä niiden tehokkaaseen käyttöön lähikuljetuksessa tarvitaan tutkimustietoa erilaisista käytännön tavoista toteuttaa ajouraverkostoja.

Tuloskalvosarja-6-2022-min.jpg

MMM Janne Viljakaisen pro gradu -tutkielmassa luokiteltiin toteutuneita ajouraverkostoja eri nk. ajotapamenetelmiin ja tarkasteltiin korjuun olosuhdetekijöiden vaikutusta ajotavan valintaan. Tulosten perusteella pistouramenetelmä erottui maastoltaan kaltevien hakkuukohteiden ajotapana.

Käytännön hakkuutyöhön on muodostunut tapoja toteuttaa ajouraverkostoja eri ajotapamenetelmillä. Ajourasuunnitteluun on nykyisin kehitetty opastavia sovelluksia, kuten Ajourakone, jotka visualisoivat kokoojauran optimaalista sijaintia. Käytännön toteutukset voivat kuitenkin poiketa sovellusten tekemistä ehdotuksista, jolloin suunnittelusovellusten ehdotuksia on tarpeen kehittää vastaamaan paremmin kentällä toteutettuja ajouraverkostoja.

MMM Janne Viljakaisen pro gradu -tutkielmassa tunnistettiin visuaalisesti ja luokiteltiin toteutettuja ajouraverkostoja. Aineisto sisälsi yhteensä 215 ensiharvennus- ja päätehakkuukohdetta. Aineistosta pystyttiin tunnistamaan myös nk. systemaattiseksi menetelmäksi nimetty ajotapamenetelmä.

Ajotavan valintaa tutkittiin tilastollisesti ajouraverkostojen tunnuslukujen sekä hakkuukohteiden taustatekijöiden, kuten maasto- ja puustotietojen avulla. Tuloksista erottui selkeästi pistouramenetelmän käyttö kohteilla, joilla maaston kaltevuus oli keskimäärin yli 10 % luokkaa. Lisäksi ensiharvennusten ajouratiheydessä havaittiin tilastollisesti merkitsevä ero keruu-uramenetelmän (568 m/ha) ja läpiajomenetelmän (598 m/ha) välillä.

Kuvattujen ja luokiteltujen ajotapamenetelmien avulla pystytään ennakkosuunnittelun lisäksi selvittämään ajouraverkoston vaikutusta lähikuljetukseen. Esimerkiksi ajotapamenetelmän ja ajouratiheyden vaikutus kuormatraktorin kokonaisajomatkaan on yksi työssä tunnistetuista jatkotutkimusaiheista. Ajotapamenetelmien vaikutuksen tunteminen avaa näin myös mahdollisuuksia lähikuljetuksen kuormatason optimointiin toteutuneen ajouraverkoston ja hakkuulla tehtyjen puutavarakasojen sijaintien avulla.

Julkaisut

Metsätehon tuloskalvosarja 6/2022:
Metsäkoneiden ajouraverkostojen luokittelu

Pro gradu -tutkielma on saatavissa:

 https://erepo.uef.fi/handle/123456789/
27746?locale-attribute=fi

Aiheeseen liityvää

Ovaskainen H, Hämäläinen J, Poikela A, Räsänen T, Määttälä M, Sarjakoski S, Lahti M, Salo M (2019) Ajourakone – hakkuukoneen kuljettajan apuväline korjuun suunnitteluun. Metsätehon tuloskalvosarja 11/2019. 
https://www.metsateho.fi/ajourakone-
hakkuukoneen-kuljettajan-apuvaline-
korjuun-suunnitteluun/

27.09.2022 18:00Terminator XXL 8.8 ZINC - sinkkipankkomallisto laajenee !!!
27.09.2022 17:00Kehitys kehittyy, ja me teemme sitä.
27.09.2022 15:00Sähköauton lataus kallistuu K-Latausverkossa lokakuussa
27.09.2022 13:00Kemppi tuo markkinoille teolliseen käyttöön tarkoitetun X5 FastMig Pulse -hitsausjärjestelmän
27.09.2022 11:00Terminator XXL10.9 aerot saat joko kolmikerrospinnoitettuina, tai kuumasinkittyinä.
27.09.2022 9:00NIPPU LISÄÄ : - Kuormakokovertailu ja pinta-alataulukko : - Terminator XXL ja alupankot
27.09.2022 7:00Terminator XXL aeroissa on peruspankon valmiusaste korkeimmalla mahdollisella tasolla.
27.09.2022 3:00Terminator XXK 8.8 CE 4+8 kpl:n yhdistelmäsarja kuumasinkittynä, ja teipeittä nopeasti , sekä edullisesti.
27.09.2022 0:03Olemme nyt syystoimitus valmiudessa = 24/7.
26.09.2022 18:00Kertausta:-Terminator - tekniikkaa: Markkinoitten kattavin teräspankkomallisto.

Siirry arkistoon »