Tolppaliukuesteellä on neljä tärkeää puutavarayhdistelmän liikenneturvallisuutta ja tuottavuutta parantavaa tehtävää.

29.12.2022 11:00

Terminator ja TimberMaxx pankkojen tolppien liukuesteillä on neljä puutavaranajon turvallisuutta parantavaa tehtävää. Kolme niistä toimii liukuesteen ja puutavaran välisellä kitkalla ja neljäs liittyy tolpan ilmanvirtauksia ohjaavaan ominaisuuteen.

1. Liukuestetolppa kuormattaessa.

Tolppien liukuesteet toimivat kuormattaessa tehokkaina pitopintoina, jotka estävät puutavaran luistelun lastauksen aikana. Puutavaran luistelu tolpalta hidastaa kuormausta ja tekee vaaratilanteita puitten tippuessa kuormauspaikalla. Pahinta puun luistaminen on jäisellä ja lumisella puulla sekä kesisin märällä ja irtoavaparkkisella puulla. Lisäksi "silppuranka" vaatii kunnon pitopinnat. - Puutavaran kuormaus on sitä hitaanpaa ja turvattomampaa , mitä liukkaammat tolppien puuhun vastaavat pinnat ovat.

2.Liukuestetolppa ajon aikana.


Leveitten terävillä liukuestesermeillä varustettujen tolppien tehtävä on estää  puitten ja nippujen liikkumista alas kuormatilasta ajon aikana. Silppuranka ja kaikki mutkaiset puut vaativat lastaukselta ja kuormatilapinnoilta sekä kuormansidonnalta erityiskäsittelyjä ja -ominaisuuksia. Tehokas tolppaliukueste tuo pitoa ja patantaa liikenneturvallisuutta.

3. Liukuestetolppa jarrutus- , ja törmäystilanteissa.

Asetus kuormansidonnasta määrittelee kuormansidonnan minimivaatmukset eteen (10m/s2), sivulle(5m/s2), ja taaksepäin(5m/s2). Kuormansidonnan pitävyys määritellään yhdessä sidontavoiman ja kitkavoiman kanssa. Kuormansidonnan kannalta on tärkeää sidoksen kesto , ja sen riittävän suuri esikiristys. Kitkan kannalta pakollista on terävät (vähintään 10mm) liukuestepinnat pankkorungoissa.Nipun paikallaanpysyminen äkkijarrutuksissa ja törmäystilanteissa  on varmistettava kuormansidonnalla ja kitkapinnoilla 10m/s2 hidastuvuuteen saakka. Tämä vaatimus on kova: - se vaatii oikeaoppisen kuormauksen, asetusten mukaisen sidonnan esikiristyksineen ja erittäin tehokkaat kitkapinnat koko kuormatilan alueelle , myös tolppiin koko tolpan mitalle. 

4. Liukuestetolpat osana ilmavirranohjausta.

Puutavarayhdistelmä pyörittää ympärillään lunta,vesisumua ja pölyä, joka kerääntyy yhdistelmän rakenteisiin ja on maantienopeuksilla suurena haittana liikentten näkyvyydelle aiheuttaen vaaratilanteita ohittajille. Näitä haittoja ja kuluja voidaan pienentää parantamalla yhdistelmän ilmanvastusominaisuuksia ja suuntaamalla virtaukset oikein. - Yhdistelmän 12 pankkoa on suurin yksittäinen yllä mainittuihin ominaisuuksiin vaikuttava osatekijä.

Terminatoreiitten ja TimberMaxxien tolpat ovat muotoillut toimimaan ilmanvastuksien ja ilmanvirtauksien kannalta edullisesti sekä kuormattuna, että tyhjänäajossa. Tolppien liukuesteet toimivat kuormassa tehokkaina pitopintoina ja tyhjänäajossa ne ovat vuorostaan tärkeä osa puhtaan ilmavirtauksen suuntausta yhdistelmän sivuilta pienentämään alipaineesta aiheutuvaa lumi-,vesisumu- ja pölypyörteilyä. - Mitä pienempi alipaine , sitä pienempi on yhdistelmän loiskuorma ja sitä turvallisemmat ovat ohitustilanteet näkyvyyden parantumisesta johtuen.Tolppaliukueste on pieni lähes näkymätön osa yhdistelmän kuormatilasta. Sen tekeminen ei aiheuta euronkaan lisäkuluja pankkovalmistukseen - päinvastoin , mutta se tuo tärkeitä lisäeuroja käyttäjälleen ja ennenkaikkea sen vaikutukset turvalliseen työskentelyyn ja puutavarayhdistelmän liikenneturvallisuuteen ovat ääriolosuhteissa , jopa retkaisevankin suuret.

-------------------------------------------------------------------

 Mutta miksi 100%:set liukuestepinnat ovat vain Vr-junapankoissa ja Terminatoreissa, sekä TimberMaxxeissa???

Onko kysymys pankkovalmistajien tietämättömyydestä vai vastuuttomuudesta, vaikko molemmista???
-------------------------------------------------------------------

 
29.01.2023 18:00Metsäteollisuuden muovittomuusvaade yhdessä luontodirektiivien kanssa asettavat rajat lopulta nollaan nykymuotoisen muovin käytössä .
29.01.2023 17:00Olemme kehittäneet pankkomallistot, jotka eivät ole jäljitelty mistään puutavara-autojen pankkomallista.
29.01.2023 15:00Täysin kotimainen autohakkuripaketti Hakevelhoille
29.01.2023 13:00TimberRoad oletusarvio : - Millä litroilla 52 tonnia raakapuuta kulkee tienvarsipinosta tehtaalle ???
29.01.2023 12:38KATSO TÄSTÄ 27.1. LÄHETYS - Ammattilehden Hyviä uutisia! tarjoaa metsäkone-, maarakennus- ja kuljetusalan tuoreet kuulumiset
29.01.2023 11:00Vuosi 2023 tulee olemaan 100%:sesti muovittomien puunkorjuuketjujen kehitysvuosi.
29.01.2023 9:00Suomen markkinoilla olevien pankkojen painoerot ovat minimaalisen pieniä.
29.01.2023 7:00"Tukkipankkotälli" on Suomessa vieläkin vaikea hyväksyä.
29.01.2023 3:00TimberMaxx/Terminator Evolution - molemmissa kolme i lujuusluokkaa ja kolme yhdistelmän varustelumallia.
29.01.2023 0:07Puutavaryhdistelmien massat ovat kasvaneet ja nippusidonta uudistuu - pankkojen kuormatila ja liikenneturvallisuus ovat nyt pankkohankinnoissa ratkaisevassa asemassa.

Siirry arkistoon »