Tolppaliukuesteellä on neljä tärkeää puutavarayhdistelmän liikenneturvallisuutta ja tuottavuutta parantavaa tehtävää.

10.02.2023 11.00

Terminator ja TimberMaxx pankkojen tolppien liukuesteillä on neljä puutavaranajon turvallisuutta parantavaa tehtävää. Kolme niistä toimii liukuesteen ja puutavaran välisellä kitkalla ja neljäs liittyy tolpan ilmanvirtauksia ohjaavaan ominaisuuteen.

1. Liukuestetolppa kuormattaessa.

Tolppien liukuesteet toimivat kuormattaessa tehokkaina pitopintoina, jotka estävät puutavaran luistelun lastauksen aikana. Puutavaran luistelu tolpalta hidastaa kuormausta ja tekee vaaratilanteita puitten tippuessa kuormauspaikalla. Pahinta puun luistaminen on jäisellä ja lumisella puulla sekä kesisin märällä ja irtoavaparkkisella puulla. Lisäksi "silppuranka" vaatii kunnon pitopinnat. - Puutavaran kuormaus on sitä hitaanpaa ja turvattomampaa , mitä liukkaammat tolppien puuhun vastaavat pinnat ovat.

2.Liukuestetolppa ajon aikana.


Leveitten terävillä liukuestesermeillä varustettujen tolppien tehtävä on estää  puitten ja nippujen liikkumista alas kuormatilasta ajon aikana. Silppuranka ja kaikki mutkaiset puut vaativat lastaukselta ja kuormatilapinnoilta sekä kuormansidonnalta erityiskäsittelyjä ja -ominaisuuksia. Tehokas tolppaliukueste tuo pitoa ja patantaa liikenneturvallisuutta.

3. Liukuestetolppa jarrutus- , ja törmäystilanteissa.

Asetus kuormansidonnasta määrittelee kuormansidonnan minimivaatmukset eteen (8m/s2), sivulle(5m/s2), ja taaksepäin(5m/s2). Kuormansidonnan pitävyys määritellään yhdessä sidontavoiman ja kitkavoiman kanssa. Kuormansidonnan kannalta on tärkeää sidoksen kesto , ja sen riittävän suuri, mutta oikea esikiristys. Kitkan kannalta pakollista on terävät (vähintään 10mm) liukuestepinnat pankkorungoissa, joitten muoto on turvallisuustasoltaan vaihteleva, ja valvonta puuttuu täysin.Nipun paikallaanpysyminen äkkijarrutuksissa ja törmäystilanteissa  on varmistettava kuormansidonnalla ja kitkapinnoilla 10m/s2 hidastuvuuteen saakka. Tämä vaatimus on kova: - se vaatii oikeaoppisen kuormauksen, asetusten mukaisen sidonnan esikiristyksineen ja erittäin tehokkaat kitkapinnat koko kuormatilan alueelle , myös tolppiin koko tolpan mitalle. 

4. Liukuestetolpat osana ilmavirranohjausta.

Puutavarayhdistelmä pyörittää ympärillään lunta,vesisumua ja pölyä, joka kerääntyy yhdistelmän rakenteisiin ja on maantienopeuksilla suurena haittana liikentten näkyvyydelle aiheuttaen vaaratilanteita ohittajille. Näitä haittoja ja kuluja voidaan pienentää parantamalla yhdistelmän ilmanvastusominaisuuksia ja suuntaamalla virtaukset oikein. - Yhdistelmän 12 pankkoa on suurin yksittäinen yllä mainittuihin ominaisuuksiin vaikuttava osatekijä.

Terminatoreiitten ja TimberMaxxien tolpat ovat muotoillut toimimaan ilmanvastuksien ja ilmanvirtauksien kannalta edullisesti sekä kuormattuna, että tyhjänäajossa. Tolppien liukuesteet toimivat kuormassa tehokkaina pitopintoina ja tyhjänäajossa ne ovat vuorostaan tärkeä osa puhtaan ilmavirtauksen suuntausta yhdistelmän sivuilta pienentämään alipaineesta aiheutuvaa lumi-,vesisumu- ja pölypyörteilyä. - Mitä pienempi alipaine , sitä pienempi on yhdistelmän loiskuorma ja sitä turvallisemmat ovat ohitustilanteet näkyvyyden parantumisesta johtuen.

Pitkät saumat hitsataan automaatilla kahta saumaa kerralla. Pankkomuotoilu seuraa rasituksia ja osat on määrältään  minimoitu.Jauhemaalattu pinnoite on vaihtoehto kuumasinkitykselle.

Tolppaliukueste on pieni lähes näkymätön osa yhdistelmän kuormatilasta. Sen tekeminen ei aiheuta euronkaan lisäkuluja pankkovalmistukseen - päinvastoin , mutta se tuo tärkeitä lisäeuroja käyttäjälleen ja ennenkaikkea sen vaikutukset turvalliseen työskentelyyn ja puutavarayhdistelmän liikenneturvallisuuteen ovat ääriolosuhteissa , jopa retkaisevankin suuret.

-------------------------------------------------------------------

 Mutta miksi 100%:set liukuestepinnat ovat vain Vr-junapankoissa ja Terminatoreissa, sekä TimberMaxxeissa???

Onko kysymys pankkovalmistajien tietämättömyydestä vai vastuuttomuudesta, vaikko onko kysymys molemmista???
-------------------------------------------------------------------

 
23.02.2024KATSO TÄSTÄ 23.2. LÄHETYS! Ammattilehden Hyviä uutisia! tarjoaa kuljetus-, maarakennus- ja metsäalan tuoreet kuulumiset
20.02.2024LUE TÄSTÄ! Talven jättikokoinen Metsäalan Ammattilehti on ilmestynyt
20.02.2024=================== Evo 5 Z, Evo 7 Z ja Evo 10 Z -tarjouspaketit alkuvuodelle 2024 4+6 = 6 ja 10 pankkoisiin yhdistelmiin
01.03.2024 0.07Kuumat ja kuivat kasvuolosuhteet sekä työvoiman heikko saatavuus puutarhaviljelyn haasteina
29.02.2024 17.00Olisiko viisasta ajattaa tyyliin mies ja hevonen ???
29.02.2024 15.00Muovipinnoitteitten määrä Suomen raakapuuvaunuissa on luokkaa 100.000kg.
29.02.2024 13.00Korpipojat Oy: Korpimetsien korjuuta luontoa kunnioittaen
29.02.2024 12.00Mielestäni teippien liimaus uusiin pankkoihin on valmistajien täydellistä vastuuttomuutta.
29.02.2024 11.00MAN valmistautuu raskaan liikenteen sähköistymiseen avaamalla akkukorjaamoiden verkoston Eurooppaan
29.02.2024 9.00Karkeasti jopa 200- tonnia muovipinnoitetta raakapuuketjussa !!!??? !!!

Siirry arkistoon »