Kuumasinkitys suunnittelun ja valmistuksen kannalta

04.12.2022 18:00

Terminator XXL aeromalliston teräkset ovat 700 lujuusluokkaa ja kuumasinkitysprosessin kestäviä

Kuumasinkitykseen menevien kappaleiden suunnittelu on tärkeää, että pinnoitus onnistuu. Materiaali, muoto ja koko tulee soveltua kuumasinkittäväksi. Alla olevassa listassa on ohjeita, vaatimuksia ja rajoitteita suunnitteluun.

Pitkät saumat hitsataan automaatilla kahta saumaa kerralla. Pankkomuotoilu seuraa rasituksia ja osat on määrältään minimoitu.

 • Kuumasinkitys on upotus, jolloin tulee ottaa huomioon myös kappaleen sisäpinnat, hankalat muodot ja aukotus. Suljettuja tiloja ei saa olla (räjähdysvaara).
 • Kuumasinkitykseen menevät kappaleet tulee olla puhtaita. Mekaaninen puhdistus, alkalinen rasvanpoisto ja peittaus on yleisesti käytettyjä esikäsittelyjä. 
 • Kuumasinkitykseen menevissä kappaleissa on tarkastettava myös hitsit, ettei niissä oli reikiä, joista voisi tulla happopesäkkeitä. Hitsaus tehdään ennen sinkitystä ja hitsauskuona on poistettava huolella, muuten se voi aiheuttaa virheitä kuumasinkityksessä. Suositeltavia hitsausmenetelmiä ovat kuonattomat hitsaukset kuten MIG-hitsaus.
 • Terävät kulmat on hyvä hioa, jotta sinkkikerros ei jää liian ohueksi hauraaseen kulmaan.
 • Tuotteen sisäiset jännitykset saattavat laueta sinkityksen aikana, jolloin voi ilmetä muodonmuutoksia. Jäännösjännitykset tulee ottaa huomioon ja lämpökäsittely on suositeltavaa ennen kuumasinkitystä.
 • Valurautojen pinnoilta on hyvä poistaa pii ennen sinkitystä.
 • Valuraudat on hyvä esikäsitellä soveltuvalla menetelmällä kuten raepuhalluksella. 
 • Valuissa on vältettävä syviä onteloita ja teräviä kulmia.
 • Sinkittävien kappaleiden ripustus ja sinkin valuttaminen pois tulee suunnitella, jotta saadaan tasainen pinta. 
 • Materiaalien pinnanlaatu näkyy lopputuloksessa, joten olisi hyvä välttää eri pinnanlaatuja tai materiaaleja tuotteessa. Pinnankarheus vaikuttaa myös sinkityksen kerrospaksuuteen.
 • Kuumasinkityksen kannalta päittäisliitokset ovat parempia kuin limiliitokset.
 • Kierteet tulee suunnitella erikseen. Ulkopuoliset kierteet voidaan jättää alamittaisiksi, jotta sinkityksen jälkeen ne ovat sopivat ja sisäkierteet voidaan tehdä tai avata sinkityksen jälkeen. 
 • Ohuita ja pitkiä kappaleita ei suositella kuumasinkittäväksi, koska lämpötilan muutos voi aiheuttaa muodonmuutoksia kuten kieroutumista.
 • Tuotteen osien kokoonpano suoritetaan vasta sinkityksen jälkeen. 
 • Pinnoitteen paksuus voidaan mitata magneettisella mittauksella tai punnitusmenetelmällä.

Ammattimiesten taidon näyte.

29.01.2023 17:00Olemme kehittäneet pankkomallistot, jotka eivät ole jäljitelty mistään puutavara-autojen pankkomallista.
29.01.2023 15:00Täysin kotimainen autohakkuripaketti Hakevelhoille
29.01.2023 13:00TimberRoad oletusarvio : - Millä litroilla 52 tonnia raakapuuta kulkee tienvarsipinosta tehtaalle ???
29.01.2023 12:38KATSO TÄSTÄ 27.1. LÄHETYS - Ammattilehden Hyviä uutisia! tarjoaa metsäkone-, maarakennus- ja kuljetusalan tuoreet kuulumiset
29.01.2023 11:00Vuosi 2023 tulee olemaan 100%:sesti muovittomien puunkorjuuketjujen kehitysvuosi.
29.01.2023 9:00Suomen markkinoilla olevien pankkojen painoerot ovat minimaalisen pieniä.
29.01.2023 7:00"Tukkipankkotälli" on Suomessa vieläkin vaikea hyväksyä.
29.01.2023 3:00TimberMaxx/Terminator Evolution - molemmissa kolme i lujuusluokkaa ja kolme yhdistelmän varustelumallia.
29.01.2023 0:07Puutavaryhdistelmien massat ovat kasvaneet ja nippusidonta uudistuu - pankkojen kuormatila ja liikenneturvallisuus ovat nyt pankkohankinnoissa ratkaisevassa asemassa.
28.01.2023 18:00TimberMaxx ja Terminator Evolution uutuuspankkomalliemme ominaisuudet ovat esillä viikonvaihteen artikkeleissa.

Siirry arkistoon »