Tilastot: Teollisuuspuun kauppa - joulukuu 2022

25.01.2023 7.00

Luonnonvarakeskus: Puukauppamäärä oli joulukuussa melko tavanomainen. Pystykaupoissa havutukkien keskihinnat nousivat marraskuusta
prosentin.
 

Puistometsapalvelu_Oldenburg_ensiharvennus_talvi_-13.JPG

Kuitupuulla männyn yksikköhinta nousi peräti seitsemän prosenttia ja muiden puulajien neljä prosenttia. 
Hankintakaupoissa kuitupuun hinnat jatkoivat nousua ja päätyivät kolmesta neljään prosenttia marraskuuta korkeammalle.

Joulukuun pystykaupoissa kuusitukista maksettiin keskimäärin 72,5 euroa kuutiometriltä. Se oli prosentin enemmän kuin marraskuussa. Myös mäntytukin keskihinta nousi prosentin 68,1 euroon. Havutukkien hinnat olivat reaalisesti koko edellisen vuoden keskihintojen tasolla.

Kuusikuitupuun keskimääräinen pystykauppahinta oli 23,3 euroa, mäntykuitupuun 21,8 ja koivukuitupuun 22,1 euroa kuutiometriltä. Mäntykuitupuun keskihinta nousi marraskuusta peräti seitsemän prosenttia ja muiden puulajien neljä prosenttia. Koko edellisen vuoden keskihintaan verrattuna koivukuitupuun hinta nousi eniten, 13 prosenttia. Männyllä nousua oli kahdeksan ja kuusella kolme prosenttia.

Hankintahakkuissa kuitupuun keskihinta oli kuusella 42,0 euroa, männyllä 40,2 euroa ja koivulla 41,9 euroa. Havukuitupuun hinnat nousivat marraskuusta kolme, ja koivun hinta neljä prosenttia. Havukuitupuulla hinnat päätyivät 13 prosenttia ja koivulla peräti 16 prosenttia koko edellisen vuoden reaalisten keskihintojen yläpuolelle.

Yksityismetsien puukauppamäärä oli joulukuussa samalla tasolla kuin vuotta aikaisemmin. Se oli viisi prosenttia vähemmän kuin edellisen viiden vuoden aikana keskimäärin.

Tammi–joulukuun puukauppa jäi 11 prosenttia vuoden takaisesta ja oli kaksi prosenttia pienempi kuin edellisen viiden vuoden aikana keskimäärin. Viiteen edelliseen vuoteen verrattuna tukkipuun kauppa kasvoi prosentin, ja kuitupuun kauppa väheni viisi prosenttia.

Vuoden 2022 puukauppaa koskevat lopulliset tilastot hinta-alueittain ja maakunnittain julkistetaan helmikuussa.

Taustatietoja tilastosta

Puukaupan yksikköhinnat tilastoidaan tietokantaan kunkin ajankohdan rahassa käypinä hintoina. Hintamuutoksia tarkastellaan teksteissä ja graafeissa kuitenkin reaalisina, niin että rahan arvon muutos poistetaan elinkustannusindeksillä (1951:10=100). Ennen helmikuuta 2022 tässä laskennassa käytettiin tukkuhintaindeksiä.

Tilastoidut hinnat perustuvat puun ostajien ja myyjien välisiin puunkauppasopimuksiin kirjattuihin hintoihin. Mahdolliset muut puukauppaan liittyvät lisät ja palvelut eivät sisälly tilastoon.

Tilastoon ilmoittavat puukauppatietoja suurimmat puun ostajat ja metsänhoitoyhdistykset. Tietoja ei laajenneta vastaamaan kaikkea yksityismetsien puukauppaa, joten julkaistut puumäärät edustavat noin 90 prosenttia metsäteollisuuden yksityismetsistä ostamasta puusta.

Tietokantataulut

24.04.2024 18.00Koostesivu : "Terminator-tekniikkaa" 1-16.
21.04.2024KATSO TÄSTÄ MAAMESS 2024 -LÄHETYS! Ammattilehden Hyviä uutisia! tarjoaa kuljetus-, maarakennus- ja metsäalan tuoreet kuulumiset
19.04.2024 9.00Metsäalalla investoidaan - nyt kannattaa markkinoida!
05.04.2024Nopeitten toimitusten varastopankot / huhtikuu 2024.
24.04.2024 18.00Tuottavuus.
24.04.2024 17.00Terminatorien perusominaisuudet ovat tuottavuus ja turvallisuus , elikkä tämä on jo mahdollista .
24.04.2024 15.00Neliakselinen 35 tonnin kokonaispainon puutavarayhdistelmän vetoauto.
24.04.2024 13.00Kohlerilta uusi HVO generaattori teollisuuskäyttöön
24.04.2024 11.00Metsätuhot vuonna 2023 -raportti: Kirjanpainajan aiheuttama kuusikuolleisuus kolminkertaistunut
24.04.2024 9.00MAN käynnistää autonomisen kuorma-auton koeajot liikenteessä

Siirry arkistoon »