Tilastot: Teollisuuspuun kauppa - joulukuu 2022

25.01.2023 7:00

Luonnonvarakeskus: Puukauppamäärä oli joulukuussa melko tavanomainen. Pystykaupoissa havutukkien keskihinnat nousivat marraskuusta
prosentin.
 

Puistometsapalvelu_Oldenburg_ensiharvennus_talvi_-13.JPG

Kuitupuulla männyn yksikköhinta nousi peräti seitsemän prosenttia ja muiden puulajien neljä prosenttia. 
Hankintakaupoissa kuitupuun hinnat jatkoivat nousua ja päätyivät kolmesta neljään prosenttia marraskuuta korkeammalle.

Joulukuun pystykaupoissa kuusitukista maksettiin keskimäärin 72,5 euroa kuutiometriltä. Se oli prosentin enemmän kuin marraskuussa. Myös mäntytukin keskihinta nousi prosentin 68,1 euroon. Havutukkien hinnat olivat reaalisesti koko edellisen vuoden keskihintojen tasolla.

Kuusikuitupuun keskimääräinen pystykauppahinta oli 23,3 euroa, mäntykuitupuun 21,8 ja koivukuitupuun 22,1 euroa kuutiometriltä. Mäntykuitupuun keskihinta nousi marraskuusta peräti seitsemän prosenttia ja muiden puulajien neljä prosenttia. Koko edellisen vuoden keskihintaan verrattuna koivukuitupuun hinta nousi eniten, 13 prosenttia. Männyllä nousua oli kahdeksan ja kuusella kolme prosenttia.

Hankintahakkuissa kuitupuun keskihinta oli kuusella 42,0 euroa, männyllä 40,2 euroa ja koivulla 41,9 euroa. Havukuitupuun hinnat nousivat marraskuusta kolme, ja koivun hinta neljä prosenttia. Havukuitupuulla hinnat päätyivät 13 prosenttia ja koivulla peräti 16 prosenttia koko edellisen vuoden reaalisten keskihintojen yläpuolelle.

Yksityismetsien puukauppamäärä oli joulukuussa samalla tasolla kuin vuotta aikaisemmin. Se oli viisi prosenttia vähemmän kuin edellisen viiden vuoden aikana keskimäärin.

Tammi–joulukuun puukauppa jäi 11 prosenttia vuoden takaisesta ja oli kaksi prosenttia pienempi kuin edellisen viiden vuoden aikana keskimäärin. Viiteen edelliseen vuoteen verrattuna tukkipuun kauppa kasvoi prosentin, ja kuitupuun kauppa väheni viisi prosenttia.

Vuoden 2022 puukauppaa koskevat lopulliset tilastot hinta-alueittain ja maakunnittain julkistetaan helmikuussa.

Taustatietoja tilastosta

Puukaupan yksikköhinnat tilastoidaan tietokantaan kunkin ajankohdan rahassa käypinä hintoina. Hintamuutoksia tarkastellaan teksteissä ja graafeissa kuitenkin reaalisina, niin että rahan arvon muutos poistetaan elinkustannusindeksillä (1951:10=100). Ennen helmikuuta 2022 tässä laskennassa käytettiin tukkuhintaindeksiä.

Tilastoidut hinnat perustuvat puun ostajien ja myyjien välisiin puunkauppasopimuksiin kirjattuihin hintoihin. Mahdolliset muut puukauppaan liittyvät lisät ja palvelut eivät sisälly tilastoon.

Tilastoon ilmoittavat puukauppatietoja suurimmat puun ostajat ja metsänhoitoyhdistykset. Tietoja ei laajenneta vastaamaan kaikkea yksityismetsien puukauppaa, joten julkaistut puumäärät edustavat noin 90 prosenttia metsäteollisuuden yksityismetsistä ostamasta puusta.

Tietokantataulut

01.04.2023KATSO TÄSTÄ 31.3. LÄHETYS - Ammattilehden Hyviä uutisia! tarjoaa kuljetus-, maarakennus- ja metsäalan tuoreet kuulumiset - mukana kooste Villi Länsi konepäiviltä
01.04.2023TÄSSÄ ON AJANTASAINEN, liki 300 Terminatorin valmisvaraston mitat ja pankkomäärät, sekä toimitusten pinnoitevaihtoehdot.- Tilaa omasi, ennen vähintään 200.euron/kpl? = 10% hinnankorotuksia!!!
02.04.2023 0:07Terminatoreitten pintakäsittely.
01.04.2023 18:00Terminatoreitten liukuesteet ja rautahammastus.
01.04.2023 17:00Olemme kehittäneet maailman parhaimman pankkomalliston, - ja olemme ylpeitä siitä.
01.04.2023 15:00Terminatoreitten ja TimberMaxxien painoetu ja niitten kevennysmenetelmät.
01.04.2023 13:00Nippusidonnan pitovoimien varmistus.
01.04.2023 11:00Pankkojen -, ja sen myötä myös nippujen paikallaanpysyvyys on yksi tärkeimmisä sidonnan perustoista.
01.04.2023 7:00Geolämpöä kiinteistöihin - Caverion ja St1 Lähienergia yhdistävät nyt osaamisensa suurkiinteistöjen maalämpöprojekteissa
01.04.2023 3:00Retro Trucks Lahes lauantaina 6.5.2023

Siirry arkistoon »