Tulevaisuuden biokiertotalous arvostaa raaka-aineita ja tähtää niiden kokonaisvaltaiseen hyödyntämiseen

27.01.2023 7:00

Alueelliset hajautetut tuotantojärjestelmät tarjoavat jatkossa toimeentuloa ja liiketoimintamahdollisuuksia kaupungeille ja maaseutuyhteisöille. Biomassan kokonaisvaltainen käyttö saavutetaan kaskadiprosessointikonsepteilla. Oheisen esimerkkikuvan biomassalähteet sijaitsevat 50 km säteellä biojalostamosta.

Luonnonvarakeskuksen (Luke) visio alueellisten biomassojen resurssiviisaasta käytöstä tarjoaa elinkeinoelämälle ja koko yhteiskunnalle lisäarvoa tuottavia mahdollisuuksia kestävään alkutuotantoon, biomassapohjaiseen tuotevalmistukseen ja palvelumalleihin. Globaalisti niukkenevat luonnonvarat, pandemia ja Venäjän hyökkäys Ukrainaan ovat lisänneet tarvetta arvioida omavaraisuutemme haavoittuvuuksia sekä kehittää paikallisten uusiutuvien luonnonvarojen käyttöä.

Luken tuoreessa visiotyössä esitetään todennäköisiä ja toivottavia kehityskulkuja biomassojen resurssiviisaaseen käyttöön Suomessa.

”Visiomme alueellisten biomassojen resurssiviisaasta prosessoinnista, eli kaskadiprosessoinnista, avaa tulevaisuuden näkymiä vihreään siirtymään, sen tuomiin lisäarvomahdollisuuksiin ja toimenpidetarpeisiin. Tärkein kysymys on, miten luoda uutta liiketoimintaa ja tukea alueiden omavaraisuutta erilaisten biomassojen prosessoinnilla toimialarajat ylittävissä teollisissa symbiooseissa”, kertoo visiotyöstä Luken erikoistutkija Tuula Jyske.

Miltä näyttää tulevaisuuden mukautuva biokiertotalous?

Vision mukaan tulevaisuudessa raaka-aineiden arvostus jatkaa kasvuaan: kaikki pää- ja sivuvirrat hyödynnetään entistä tehokkaammin korkeamman lisäarvon tuottamiseksi. Alueellisten biojalostamoiden, teollisten symbioosien ja niihin kytkeytyvien teknologia- ja energiaratkaisuiden kehittyminen monipuolistavat erilaisten biomassojen prosessointia.

Esimerkiksi tulevaisuuden biojalostamo hyödyntää joustavasti alueen vuodenaikojen mukaan vaihtelevia biomassoja, kuten olkea, sahanpurua, lantaa tai vaikkapa kalan perkuu- ja biojätettä. Tutkimuspäällikkö Kimmo Rasa hahmottelee biojalostamon toimintaa: ”Mukautuva biojalostamo hyödyntää useita teknologioita. Esimerkkejä biojalostamon tuotteista ovat biokaasuprosessista saatavat orgaaniset hapot, nesteytetty biometaani, sokereista konvertoidut bulkkikemikaalit, hemiselluloosasta tuotetut kasvinsuojelu- ja happamuudensäätöaineet, biohiili sekä orgaaniset lannoitevalmisteet.”

Visio innostaa jatkopohdintaan

Tulevaisuus ei toteudu juuri koskaan sellaisena kuin sitä ennakoimme. Vaihtoehtoisten tulevaisuuskuvien tietoinen rakentaminen on kuitenkin tärkeää, koska jo ennakointiprosessi itsessään avaa näkymää epävarmuuksista ja mahdollisuuksista.

”Liian usein biokiertotalouden ratkaisut sivuutetaan vielä siksi, etteivät ne ole kannattavia tässä ja nyt, niiden toteuttaminen vaatii paljon investointeja tai uusien biopohjaisten tuotteiden markkina on vielä kehittymätön. Visiotyön onkin tarkoitus innostaa jatkopohdintaan siitä, mitä visiot tarkoittaisivat eri yritysten omassa liiketoiminnassa, toimialojen kehittämisprosesseissa tai alueellisessa kehitystyössä”, kertoo Luken Biokiertotalous-tutkimusohjelman ohjelmajohtaja Johanna Kohl.

Kaskadivisio: Alueellisesti mukautuva biokiertotalous -
kaskadiprosessoinnilla biomassoista lisäarvoa,
hyvinvointia ja resurssiviisautta

01.04.2023KATSO TÄSTÄ 31.3. LÄHETYS - Ammattilehden Hyviä uutisia! tarjoaa kuljetus-, maarakennus- ja metsäalan tuoreet kuulumiset - mukana kooste Villi Länsi konepäiviltä
01.04.2023TÄSSÄ ON AJANTASAINEN, liki 300 Terminatorin valmisvaraston mitat ja pankkomäärät, sekä toimitusten pinnoitevaihtoehdot.- Tilaa omasi, ennen vähintään 200.euron/kpl? = 10% hinnankorotuksia!!!
02.04.2023 3:00Kuormasiteen kiinnitys liikkuvaan pankkoon on asetuksen vastaista, - mutta toisenpuolisen kiinnityksen se sallii.
02.04.2023 0:07Terminatoreitten pintakäsittely.
01.04.2023 18:00Terminatoreitten liukuesteet ja rautahammastus.
01.04.2023 17:00Olemme kehittäneet maailman parhaimman pankkomalliston, - ja olemme ylpeitä siitä.
01.04.2023 15:00Terminatoreitten ja TimberMaxxien painoetu ja niitten kevennysmenetelmät.
01.04.2023 13:00Nippusidonnan pitovoimien varmistus.
01.04.2023 11:00Pankkojen -, ja sen myötä myös nippujen paikallaanpysyvyys on yksi tärkeimmisä sidonnan perustoista.
01.04.2023 7:00Geolämpöä kiinteistöihin - Caverion ja St1 Lähienergia yhdistävät nyt osaamisensa suurkiinteistöjen maalämpöprojekteissa

Siirry arkistoon »