Tukes on aloittanut laajan selvityksen parvekekaidejärjestelmien turvallisuudesta

03.06.2023 7.00

Vantaan Tikkurilassa tapahtui 2.3. kuolemaan johtanut onnettomuus, jossa nuori henkilö putosi alas seitsemännen kerroksen parvekkeelta, kun parvekkeen kaiteen lasiosa petti. Onnettomuuden johdosta Tukes on käynnistänyt markkinavalvontahankkeen parvekekaidejärjestelmien turvallisuudesta. Hankkeessa selvitetään useamman valmistajan tuotteiden vaatimustenmukaisuutta. 

parveke.JPG

Tukes alkoi onnettomuuden jälkeen markkinavalvontaviranomaisena selvittää kyseisen parvekkeen kaidejärjestelmän vaatimustenmukaisuutta. Tukes ei ole tutkinut itse onnettomuustapausta, vaan sitä tutki poliisi. Tukes on teettänyt testejä ja laskelmia Tikkurilan onnettomuusparvekkeen kaidejärjestelmille ja tulokset on luovutettu rakennusvalvonnalle sekä poliisille. Tukes ei julkaise raporttia onnettomuusparvekkeen testauksista.

Tukes on käynyt aktiivista keskustelua onnettomuuden jälkeen ja tutkinnan aikana tuotteen valmistajan ja muiden sidosryhmien kanssa. Tukes on myös teettänyt onnettomuuskaiteeseen liittyvät vertailulaskelmat ja tehnyt tuotteelle heiluritestin. Tieto Tukesin laskelmista ja testauksista on toimitettu sekä onnettomuuden tutkintaa tekevälle poliisille että rakennuskohteen toimivaltaiselle viranomaiselle eli Vantaan rakennusvalvonnalle. Tässä vaiheessa poliisin esitutkintamateriaali on salaista.

– Tikkurilan parvekekaidejärjestelmän ominaisuuksia ja vaatimustenmukaisuutta selvitettäessä on tullut esille asioita, joiden johdosta Tukes on tullut siihen tulokseen, että lasien mitoitusta sekä siitä annettuja ohjeistuksia tulee tarkastella laajemmin yhdessä koko toimialan, sidosryhmien ja valmistajien kesken, sanoo ryhmäpäällikkö Lauri Walden Tukesista.

– Tavoitteena tulisi olla, että toimialalle luodaan yhtenäinen ja selkeä mitoitus- ja testauskäytäntö. Kaidejärjestelmät mitoitetaan ja suunnitellaan kohdekohtaisesti. Tällä hetkellä kokeellisten ja laskennallisten mitoitusten keinoin saatetaan päätyä hyvin erilaisiin mitoitustuloksiin ja mitoittamisen keskinäiset erot eri menetelmin ovat suuria, jos lasin lujuuslaskentaan liittyviä standardeja ei lueta oikein. Kokeellisen ja laskennallisen ristiriidan selvittäminen on vienyt paljon aikaa, mutta toimii pohjana kehittää lasien mitoitusta yhtenäiseksi, Walden jatkaa. 

Tukes valvoo rakennustuotteiden vaatimustenmukaisuutta

Tukes toimii rakennustuotteiden markkinavalvontaviranomaisena ja Tukesin valvonta kohdistuu markkinoilla olevien uusien rakennustuotteiden vaatimustenmukaisuuteen. Tukes ei valvo rakentamista, rakennusten suunnittelua, tuotteiden asentamista eikä niiden käyttöä tai huoltoa. Nämä asiat kuuluvat rakennushankkeeseen ryhtyvälle, kiinteistön omistajille ja rakennusvalvontaviranomaisille. 

Tukes on antanut asiantuntijalausuntoja toimivaltaiselle viranomaiselle ja poliisille liittyen onnettomuuskohteen rakennustuotteeseen, eli parvekekaidejärjestelmään. Tukes ei tee onnettomuustutkintaa rakennustuotteiden osalta eikä julkaise asiasta erillistä selvitystä.

Tukes ei päätä rakennusten parvekkeiden asettamisesta käyttökieltoon tai anna lupaa ottaa niitä käyttöön, vaan näissä asioissa toimivaltainen viranomainen on kyseisen kunnan rakennusvalvonta.

15.06.2024 7.00Nimitykset: Jouni Kummala palaa takaisin Vehoon - Suomen Hyötyajoneuvoliiketoiminnan johtoon
15.06.2024KATSO TÄSTÄ 14.6. LÄHETYS! Ammattilehden Hyviä uutisia! tarjoaa kuljetus-, maarakennus- ja metsäalan tuoreet kuulumiset
14.06.2024KOME 40-VUOTTA VAUHDISSA MUKANA
04.06.2024VIELÄ EHTII !!!: -"Metsäalalla investoidaan - nyt kannattaa markkinoida"!
17.05.2024Koostesivu : "Terminator-tekniikkaa" 1-16.
20.06.2024 7.00Puutavarapankkojen kuormatilavertailu vuodelta 2014.
20.06.2024 3.00- 2017 kannanottoni Alucarin ja Metsätranssin uutisointiin: " Terminatorit laittomia - alumiinipankkoihin yhtä paljon puita laillisesti" .
20.06.2024 0.07Missä menee ero huijauksen ja törkeän petoksen välillä ???
19.06.2024 18.00Kuormatilavertailut Maxmossa, ja kilpailevilla teräspankkovalmistajilla oli kovan tason huiputus pakottavassa markkinatilanteen nopeassa muutoksessa.
19.06.2024 17.00Alucar pankkotesti ja Metsätrans epärehellinen uutisointi on aiheuttanut suuria tappioita alumiiniuskollisille käyttäjilleen.

Siirry arkistoon »