Bensiinikäyttöisten ajoneuvojen muuttaminen etanolikäyttöisiksi helpottuu

07.06.2023 13.00

TRAFICOM.png

Etanolikonversioissa päästövaatimuksien täyttymisen osoitustapoja kevennettiin vanhempien autojen osalta maaliskuussa 2021. Nyt myös 1.9.2009 tai sen jälkeen käyttöönotetun ajoneuvon, käyttövoiman muuttaminen bensiinistä etanoliksi voidaan hyväksyä muutoskatsastuksessa aiempaa yksinkertaisemmin. 

Osoittamistapojen keventämisellä tuetaan ilmastotavoitteiden saavuttamista pyrkien madaltamaan kynnystä henkilöautojen etanolikonversioiden tekemiseen. 

Edellytyksenä etanolikonversion hyväksymiselle 1.9.2009 alkaen käyttöönotetulle autolle muutoskatsastuksessa on, että 

  • ajoneuvoon muutoksen tekemiseksi asennettavat tuotteet soveltuvat kyseisessä ajoneuvossa käytettäviksi ja siitä esitetään tuotteen valmistajan todistus.
  • ajoneuvossa on tai siihen on vaihdettu pääosin etanolista koostuvalle polttoaineelle soveltuvat osat ja komponentit, jotka kestävät etanolin jatkuvaa käyttöä. Tästä on esitettävä muutoksen suorittaneen tahon todistus.
  • ajoneuvo läpäisee muutoskatsastuksessa määräaikaiskatsastusta vastaavan ottomoottorilla varustetun ajoneuvon pakokaasupäästöjen tarkastuksen, yli 10 vuotta aiemmin käyttöönotetun ajoneuvon vaatimuksilla.

Ennen 1.9.2009 käyttöönotetulle autolle muutoskatsastuksessa tehtävä pakokaasupäästöjen tarkastus riittää osoittamaan, että auto on muutoksen jälkeen myös päästöjen osalta tieliikennekelpoinen.

Suomen tavoitteena on vähintään puolittaa liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 2005 tasoon. Vuoteen 2045 mennessä tavoitellaan kokonaan fossiilitonta liikennettä. Yhtenä toimena tavoitteiden saavuttamiseksi on fossiilittoman liikenteen tiekartassa nostettu etanolikonversioiden lähipäästöjen hyväksymismenettelyn kehittäminen ja keventäminen. Etanolikonversioita on arvion mukaan tehty vuosittain yhteensä noin 1 000 henkilö- ja pakettiautolle. Korkeaseosetanolia, eli E85-bioetanolia, on saatavilla tällä hetkellä noin 180 asemalta.  

Lisätietoja

Liikenne- ja viestintäviraston määräys auton ja sen perävaunun rakenteen muuttamisesta annetun määräyksen muuttamisesta

15.06.2024 7.00Nimitykset: Jouni Kummala palaa takaisin Vehoon - Suomen Hyötyajoneuvoliiketoiminnan johtoon
15.06.2024KATSO TÄSTÄ 14.6. LÄHETYS! Ammattilehden Hyviä uutisia! tarjoaa kuljetus-, maarakennus- ja metsäalan tuoreet kuulumiset
14.06.2024KOME 40-VUOTTA VAUHDISSA MUKANA
04.06.2024VIELÄ EHTII !!!: -"Metsäalalla investoidaan - nyt kannattaa markkinoida"!
17.05.2024Koostesivu : "Terminator-tekniikkaa" 1-16.
20.06.2024 9.00Puutavarayhdistelmien kuormatilavertailu.
20.06.2024 7.00Puutavarapankkojen kuormatilavertailu vuodelta 2014.
20.06.2024 3.00- 2017 kannanottoni Alucarin ja Metsätranssin uutisointiin: " Terminatorit laittomia - alumiinipankkoihin yhtä paljon puita laillisesti" .
20.06.2024 0.07Missä menee ero huijauksen ja törkeän petoksen välillä ???
19.06.2024 18.00Kuormatilavertailut Maxmossa, ja kilpailevilla teräspankkovalmistajilla oli kovan tason huiputus pakottavassa markkinatilanteen nopeassa muutoksessa.

Siirry arkistoon »