SKALin raportti teiden talvihoidosta: Puutteellinen talvihoito aiheuttaa onnettomuuksia ja hidastaa toimituksia

09.06.2023 9:00

talvihoitoa.jpg

Vuoden 2023 alussa Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKALiin raportoitiin normaalia enemmän tiestön talvihoidon epäonnistuneista toimenpiteistä. Kuljetusyrittäjät kertoivat tilanteista, joissa laatutaso tien päällä ei ole vastannut sitä, mitä tien merkitys tai sen laatuluokitus edellyttäisi. Kuljetuksia jäi toimittamatta perille ja liukkauden takia tapahtui myös onnettomuuksia.SKALin tuore raportti tuo esiin teiden talvihoidon haasteita ja ratkaisuesityksiä. Raportti julkaistaan Rovaniemellä, jossa SKAL pitää liittokokouksen 10.6.2023 

SKAL selvitti kuljetusbarometrissaan 1/2023 yrittäjien näkemyksiä tiestön talvikunnossapidosta, 641 yrittäjää vastasi. Heidän näkemyksensä oli selvä: peräti 54 prosenttia on sitä mieltä, että talvihoito ei ole pääteilläkään riittävän hyvällä tasolla.  

- Tämä on vahva viesti suomalaisilta kuljetusyrittäjiltä. Kyselymme perusteella tyytyväisyydessä sekä lumenauraukseen että liukkauden torjuntaan pääteillä on suuri ero päivällä ja yöllä. Näin ei kuitenkaan saisi olla. Varsinkin pääteillä tiehoidon laatutason tulisi olla sama vuorokaudenajasta riippumatta, sanoo SKALin puheenjohtaja Jani Ylälehto.  

Erityisesti tavaraliikenne käyttää tiestöä vuorokauden ympäri. Alempiasteisellakin tiestöllä muun muassa raakapuun kuljetuksia sekä maidonkeräilyä tehdään lähes vuorokauden ympäri. Päätiestöllä muun muassa runkokuljetukset liikkuvat erityisesti juuri öiseen aikaan. Näitä kuljetuksia ei ole mahdollista siirtää päiväsaikaan, sillä esimerkiksi kauppoihin tuoreet tuotteet tulee saada aamuksi myyntiin. 

Ylälehdon mukaan tilanne ei ole uusi. Lähes joka talvi sääolot aiheuttavat tilanteen, jossa keli yllättää niin tienpitäjät kuin tiellä liikkuvat.  

- On selvää, että joskus olosuhteet ovat suorastaan mahdottomia ja yksinkertaisesti kalusto ei riitä. Tämä on ymmärrettävää. Silloin myös tielläliikkujan pitää ymmärtää olosuhteet ja tarvittaessa pysähtyä. Kenenkään ei pidä jatkaa ajamista omaa tai muiden liikenneturvallisuutta uhmaten, sanoo Ylälehto. 

Syyllisiä on turha etsiä, tärkeää löytää ratkaisuja 

SKAL laati raportin esityksineen siksi, että vuosittain toistuvat tilanteet pyrittäisiin estämään ja teiden talvihoito parantuisi. Talvihoidon haasteet ja suoranaiset puutteet aiheuttavat ongelmia liikenteen toimivuudelle, sujuvuudelle, aikatauluille sekä turvallisuudelle. Lisäksi tästä kaikesta aiheutuu kustannusvaikutuksia kuljetuksille. 

- Haasteita on paljon. Niitä ovat muun muassa yhä suurempi kalusto ja sen asettamat lisävaatimukset talvihoidolle. Kasvanut korjausvelka näkyy väistämättä, kun yhä huonokuntoisempi tiestö on vaikeaa pitää talvikunnossa, sanoo SKALin toimitusjohtaja Anssi Kujala.   

Kujalan mukaan huonosti hoidettu tiestö lisää myös energiankulutusta - erityisesti raskaan kaluston osalta. Tämä tarkoittaa suoraan myös lisääntyviä ilmastopäästöjä. Esimerkki sohjokerros tiellä näkyy välittömästi raskaan ajoneuvon polttoaineen kulutuksen huomattavana kasvuna. 

Rahoitus kuntoon, panostuksia ennakointiin ja valvontaan  

Nykyisellään väylänpidon rahoitus ei enää mahdollista Liikenne12 -suunnitelman toteuttamista muun muassa kohonneiden hintojen vuoksi. Rahaa tarvitaan lisää.  

- Tavoitteemme on se, että tunnustetaan tosiasiat tiekuljetusten roolista koko elinkeinoelämälle, Ylälehto ja Kujala korostavat. 

Kysymys ei ole pelkästään rahasta, vaikka päättäjien pitääkin nähdä Suomen tiemäärärahojen riittämättömyys. Parempaan tienhoitoon tarvitaan SKALin näkemyksen mukaan useita toimia. Näistä esimerkkeinä: 

  • Julkisten hankintojen kehittäminen. Julkinen toimija ei voi tehdä hankintoja vain hintasäästöjen perusteella. Tärkeimpänä perusteena pitää olla tienhoidon määritellyn laatutason toteuttaminen.  
  • Ennakoinnin merkitys tienhoidossa on tärkeää, erityisesti kaikkein haastavimmissa oloissa. Urakkamallin tulee kannustaa tähän kustannusten säästämisen sijaan. 
  • Riittävällä ja tasalaatuisella valvonnalla voidaan taata tilatun laatutason toteutuminen kaikissa oloissa. 
  • Lähtökynnysten ajoittamisessa ohjaavana tekijänä tulee olla, ettei laatutasoa lyhytaikaisestikaan aliteta missään oloissa. 

Teiden talvihoidossa on kysymys monesta tekijästä. Suomessa pitää voida luottaa siihen, että tiet ovat kunnossa tasalaatuisesti. Huonon kunnossapidon seuraukset näkyvät kuljetusyrityksille, mutta myös tilaajalle ja elinkeinoelämälle sekä kaikille tienkäyttäjille. Ne nostavat kustannuksia suoraan ja välillisesti. 

Raportti on luettavissa SKALin verkkosivuilla. Linkki: skal_maanteiden_talvihoito_A4_2023_WEB.pdf

23.09.2023KATSO TÄSTÄ 22.9. LÄHETYS - Ammattilehden Hyviä uutisia! tarjoaa kuljetus-, maarakennus- ja metsäalan tuoreet kuulumiset
18.09.2023KATSO TÄSTÄ 15.9. LÄHETYS - Ammattilehden Hyviä uutisia! tarjoaa kuljetus-, maarakennus- ja metsäalan tuoreet kuulumiset
18.09.2023Lisätietoja "muovinpoiston erityisoperaatiosta" hintaluokkineen ja aikatauluineen.
24.09.2023 0:07Hakkuukone mittaustilasto vuodelle 2022 julkaistu
23.09.2023 19:00Miksi "tuuninkimiehet" eivät keiku tuottavuustilastojen kärkisijoilla.
23.09.2023 15:00Miksi metsäkoneita ei tuunata.
23.09.2023 13:00Mitä eroa on "tuuningilla", tuottavuudella, , ja turvallisuudella ???
23.09.2023 11:00Tekninen kouluttaja Rami Vähävirta on nähnyt autoilun sähköistymisen
23.09.2023 9:00Raakapuun käsittelyn 100%:nen nuovittomuusvaade päättyy tehdaspurussa.
23.09.2023 7:00Firestonen uusi kuorma-autojen rengasvalikoima tarjoaa paremman kilometrituloksen ja polttoainetehokkuuden

Siirry arkistoon »