Stora Ensolta uusi ohjeistus kuusen istutukseen

13.09.2023 13:00

Stora Enso ottaa metsänistutustyömaillaan käyttöön uuden toimintamallin parantaakseen metsien monimuotoisuutta ja elinvoimaisuutta. Stora Enson Suomessa toteuttamissa kuusen istutuksissa viljelytiheys alennetaan 1600 taimeen hehtaarilla, kun vielä tällä hetkellä istutustiheys on 1800 tainta hehtaarilla. 

stora_enso.jpg

Viljelytiheyden muutos mahdollistaa entistä paremmin muiden luontaisten puulajien, kuten männyn ja koivun kasvamisen kuusentaimikon sekaan. Metsien sekapuustoisuuden lisääminen on yksi Stora Enson monimuotoisuusohjelman tavoitteista.

”Voimistuva ilmastonmuutos tulee lisäämään riskiä metsien terveydelle muun muassa kuivuuden ja myrskytuhojen muodossa. Pienentämällä kuusen viljelytiheyttä mahdollistamme sekametsän syntymiselle paremmat edellytykset. Taimitarhan parhaat jalostetut taimet yhdessä luontaisen taimiaineksen kanssa varmistavat monimuotoisen ja eri luonnonolosuhteisiin vahvan metsän”, sanoo metsänhoitopäällikkö Antti Rantanen Stora Enson Suomen puunhankinnasta.

Stora Enso tarjoaa jatkossa uuden mallin mukaisia kuusenistutuksia uusille metsäpalvelusopimuksille, mikä käytännössä tarkoittaa istutustyömaita keväästä 2025 alkaen. Onnistuneen metsänistutuksen edellyttämässä maanmuokkaustyössä viljelypaikkoja tehdään kuitenkin edelleen vähintään 1800 kappaletta hehtaarille, jotta varmistetaan alueen täydentyminen luontaisista taimista. Koivun ja männyn istutustiheydet pysyvät ennallaan.

Sekametsäisyyttä ohjataan taimikonhoitotyössä ja harvennushakkuissa

Kuusen viljelytiheyden alentaminen tuo metsänomistajalle pientä kustannussäästöä vähäisemmän taimimäärän ja istutustyön osalta. Metsänkasvatuksen myöhemmissä vaiheissa sekametsäisyyttä ohjataan taimikonhoitotyössä ja harvennushakkuissa. Myös PEFC- ja FSC-sertifikaattien kriteerit kannustavat metsänomistajia sekapuustoisuuden säilyttämiseen.

Sekametsän määritelmään kuuluu, että metsässä pääpuulajin osuus puustosta on enintään 75 prosenttia. Puusto voi koostua pelkästään havu- tai lehtipuustosta tai niiden sekoituksesta.

”Sekametsä on yksi ratkaisu ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin sekä käytännön monimuotoisuusteko. Taloudellisessa mielessä sekametsän suosiminen on myös riskienhallintaa ja tuoton varmistamista, kun metsät pysyvät vahvoina ja terveinä”, Antti Rantanen sanoo.

Stora Enson monimuotoisuusohjelma

Stora Enson monimuotoisuusohjelma kokoaa yhteen Suomen puunhankinnassa toteutettavat luonnonhoidon toimenpiteet, joiden tarkoituksena on tukea talousmetsien monimuotoisuutta. Monimuotoisuusohjelman tavoitteet edistävät monimuotoisuudelle tärkeiden metsien rakennepiirteiden kuten elävien ja järeiden säästöpuiden ja lahopuuston määrää sekä lehtisekapuustoisuuden ja peitteisyyden säilymistä. Nämä rakennepiirteet yhdessä vesiensuojelutoimenpiteiden kanssa parantavat uhanalaisten lajien ja luontotyyppien suojelua, metsätalouden vesiensuojelua ja hillitsevät ilmastonmuutosta.

23.09.2023KATSO TÄSTÄ 22.9. LÄHETYS - Ammattilehden Hyviä uutisia! tarjoaa kuljetus-, maarakennus- ja metsäalan tuoreet kuulumiset
18.09.2023KATSO TÄSTÄ 15.9. LÄHETYS - Ammattilehden Hyviä uutisia! tarjoaa kuljetus-, maarakennus- ja metsäalan tuoreet kuulumiset
18.09.2023Lisätietoja "muovinpoiston erityisoperaatiosta" hintaluokkineen ja aikatauluineen.
24.09.2023 0:07Hakkuukone mittaustilasto vuodelle 2022 julkaistu
23.09.2023 19:00Miksi "tuuninkimiehet" eivät keiku tuottavuustilastojen kärkisijoilla.
23.09.2023 15:00Miksi metsäkoneita ei tuunata.
23.09.2023 13:00Mitä eroa on "tuuningilla", tuottavuudella, , ja turvallisuudella ???
23.09.2023 11:00Tekninen kouluttaja Rami Vähävirta on nähnyt autoilun sähköistymisen
23.09.2023 9:00Raakapuun käsittelyn 100%:nen nuovittomuusvaade päättyy tehdaspurussa.
23.09.2023 7:00Firestonen uusi kuorma-autojen rengasvalikoima tarjoaa paremman kilometrituloksen ja polttoainetehokkuuden

Siirry arkistoon »