Metsä Fibren Kemin biotuotetehdas käynnistetty

20.09.2023 19.30

kemiuusitehdas.jpg

Metsä Fibren Kemin biotuotetehdas käynnistyi onnistuneesti keskiviikkona 20.9.2023. Ympäristö-, energia- ja materiaalitehokas tehdas toimii täysin ilman fossiilisia polttoaineita ja tuottaa kaksi terawattituntia (TWh) uusiutuvaa sähköä vuosittain.

Valmetin toimittama teknologia ja automaatio edesauttavat tehtaan kestävän kehityksen mukaista toimintaa ja takaavat korkealaatuisen lopputuotteen. 

Uusi tehdas sijaitsee samalla paikalla kuin vanha käytöstä poistettu sellutehdas. Käynnistyksen jälkeen tuotantoprosessi hienosäädetään täysimittaiseen tuotantoon, joka saavutetaan noin vuoden kuluessa käynnistämisestä.

Valmetin toimitus kattaa koko tuotantoprosessin puunkäsittelystä paalaukseen sekä virtauksensäätöratkaisut ja tehtaanlaajuiset automaatiojärjestelmät. Vuotuinen selluntuotantokapasiteetti on 1,5 miljoonaa tonnia, ja lisäksi tehdas tuottaa erilaisia muita biotuotteita.

”Tehtaan käynnistäminen on meille tärkeä virstanpylväs, ja nyt yhteinen ponnistuksemme kohti seuraavia virstanpylväitä jatkuu. Odotan innolla, kuinka Suomen metsäteollisuuden historian merkittävin investointi saavuttaa täyden tuotantokapasiteetin", sanoo Metsä Fibren biotuotetehdasprojektin johtaja Jari-Pekka Johansson.

"Yhdistämällä Valmetin innovatiivisen prosessiteknologian, automaation ja palvelut olemme toimittaneet ratkaisun, joka edustaa johtavaa kestävän kehityksen suorituskykyä minimoiduilla päästöillä. Esimerkiksi energiatehokkuutta parannetaan haihduttamon ja sellunkeittimen välisellä höyryintegraatiolla sekä uusilla sellunkuivauskoneen ominaisuuksilla. Edistyksellinen koko tehtaan kattava automaatiojärjestelmä ja integroidut teollisen internetin ratkaisut auttavat optimoimaan tehtaan tuotannon tehokkuutta”, sanoo Valmetin Sellu- ja energialiiketoimintalinjan johtaja Sami Riekkola.

Tietoa Valmetin teknologia- ja automaatiotoimituksesta

Tehdas hyödyntää johtavaa prosessitekniikkaa ja edistyksellisimpiä automaatiojärjestelmiä. Valmetin toimitukseen kuuluvat puunkäsittely-, keitto- ja kuitulinjat, sellun kuivaus ja paalaus, haihduttamo, soodakattila, kaustisointi, meesauuni, biomassan kuivain ja kaasutin, tuhkan kristallisointi, tehtaanlaajuinen hajukaasujen (NCG) käsittelyratkaisu sekä soodakattilan ja meesauunin sähkösuodattimet ja märkäsähkösuodatin. Valmet toimitti myös rikkihappolaitoksen, joka käyttää tehtaiden omia hajukaasuja rikkihapon valmistukseen. Lisäksi Valmet toimitti olemassa olevan kuitulinjan uusinnan sisältäen uudet hakkeensyöttö- ja pesujärjestelmät.

Valmetin automaatiotoimitukseen kuuluu tehtaanlaajuinen Valmet DNA -automaatiojärjestelmä, laitoksen tiedonhallintajärjestelmä, Valmet IQ -laadunhallintajärjestelmä, edistyneet prosessiohjaukset sekä analysaattorit ja mittalaitteet.

Toimitukseen sisältyvät teollisen internetin ratkaisut kattavat analytiikkatyökalut, seuranta- ja optimointisovellukset, simulaattorit valituille prosessialueille sekä yhteydet Valmet Performance Center -etäpalveluita varten. Tehtaanlaajuisella automaatiojärjestelmällä tehdas voi toimia tasapainoisesti, ohjata prosessia ja varmistaa sen virheettömän toiminnan laadukkaasti, kustannustehokkaasti ja ympäristötehokkaasti.

Tietoa asiakkaasta Metsä Fibre

Metsä Fibre on johtava biotuotteiden, biokemikaalien ja bioenergian valmistaja. Yhtiö on maailman johtava valkaistun havusellun tuottaja ja merkittävä sahatavaran tuottaja. Yhtiö työllistää noin 1 600 henkilöä, ja sen liikevaihto vuonna 2022 oli 3,1 miljardia euroa. Metsä Fibre on osa Metsä Groupia.

15.06.2024 7.00Nimitykset: Jouni Kummala palaa takaisin Vehoon - Suomen Hyötyajoneuvoliiketoiminnan johtoon
15.06.2024KATSO TÄSTÄ 14.6. LÄHETYS! Ammattilehden Hyviä uutisia! tarjoaa kuljetus-, maarakennus- ja metsäalan tuoreet kuulumiset
14.06.2024KOME 40-VUOTTA VAUHDISSA MUKANA
04.06.2024VIELÄ EHTII !!!: -"Metsäalalla investoidaan - nyt kannattaa markkinoida"!
17.05.2024Koostesivu : "Terminator-tekniikkaa" 1-16.
20.06.2024 9.00Puutavarayhdistelmien kuormatilavertailu.
20.06.2024 7.00Puutavarapankkojen kuormatilavertailu vuodelta 2014.
20.06.2024 3.00- 2017 kannanottoni Alucarin ja Metsätranssin uutisointiin: " Terminatorit laittomia - alumiinipankkoihin yhtä paljon puita laillisesti" .
20.06.2024 0.07Missä menee ero huijauksen ja törkeän petoksen välillä ???
19.06.2024 18.00Kuormatilavertailut Maxmossa, ja kilpailevilla teräspankkovalmistajilla oli kovan tason huiputus pakottavassa markkinatilanteen nopeassa muutoksessa.

Siirry arkistoon »