Suomen metsäkeskus irtisanoo 50 ja määräaikaistaa 30 työntekijää

06.12.2023 0.07

metsakeskus-logo-fi.png

Suomen metsäkeskus on saanut päätökseen syyskuun lopussa käynnistetyt muutosneuvottelut, joiden tavoitteena oli saada talous tasapainoon ja uudistaa toimintoja vastaamaan toimintaympäristön muutoksiin. Taloutta sopeutetaan vastaamaan tulevaa valtionavun leikkausta ja toiminnan alijäämää. Sopeutustarve vuosien 2024 ja 2025 aikana on yhteensä noin 5 miljoonaa euroa.

Muutosneuvotteluiden seurauksena Metsäkeskus irtisanoo 50 henkilöä ja määräaikaistaa 30 tehtävää. Lisäksi tehdään lukuisia työsuhteiden ehtojen muita muutoksia, jotka liittyvät mm. toimipaikkamuutoksiin. Vuoden loppuun mennessä päättyy eläköitymisten ja määräaikaisuuksien päättymisen kautta lisäksi 30 työsuhdetta. Metsäkeskuksessa työskentelee tällä hetkellä 532 henkilöä, joista määräaikaisina 66.

Lisäksi muutosneuvotteluiden tuloksena koko henkilöstö lomautetaan vuoden 2024 aikana 1–5 viikon ajaksi.

Toimintaa muutetaan vastaamaan haasteisiin

Muutosneuvotteluissa pyrittiin minimoimaan ja vaiheistamaan muutoksen aiheuttamia henkilöstövaikutuksia. Osasta nykyistä tekemistä luovutaan ja toimintatapoja uudistetaan. Toiminnan uudistamisen kautta syntyy myös uusia työtehtäviä.  

– Näillä vaikeilla päätöksillä ratkomme pitkään jatkunutta rakenteellista alijäämäämme ja valmistaudumme valtionavun leikkaukseen vuonna 2025. Samalla vahvistamme organisaatiomme toimintakykyä tulevaisuuden muuttuvassa toimintaympäristössä, sanoo johtaja Ari Eini. 

Tulevaisuudessa Metsäkeskus luopuu yksilöllisestä metsänomistajaneuvonnasta ja muuttaa yritysneuvonnan toimintamallia. Neuvontaa tarjotaan jatkossakin sekä metsänomistaja- että yritysasiakkaille muun muassa asiakastuen kautta ja hyödyntäen monikanavaista sähköistä ja automatisoitua viestintää.

Samalla Metsäkeskus siirtää ympäristötuen valmistelun metsäalan yrityksille vuoden 2024 aikana. Tällä on tarkoitus selkeyttää Metsäkeskuksen roolia tuen myöntäjänä.

– Uudistamme työtapojamme ja lisäämme automaatiota ja tuottavuutta kaikessa toiminnassamme. Keskitymme ydintehtäviimme ja luovumme sellaisesta tekemisestä, johon on tarjolla kaupallistakin toimintaa. Yhtenä panostuskohteena on yritysten tuki ympäristötukivalmistelussa. Metsäalan yritykset ovat ilahduttavasti koko ajan ottaneet isompaa roolia ympäristötukien hakemisessa metsänomistajille, jatkaa Ari Eini.

Toimistoverkostoa harvennetaan, aluerakennetta kevennetään

Säästöjä haetaan myös rakenteellisilla keinoilla kuten toimistojen määrää vaiheittain vähentämällä. Metsäkeskuksella on tällä hetkellä 60 toimistoa eri puolilla Suomea. Jatkossa toimistot keskitetään pääosin maakuntakeskuksiin. Metsäkeskuksella ei ole käyntiasiointia vaativia asiakaspalveluita.

Metsäkeskus siirtyy toiminnassaan jatkossa valtakunnallisiin prosesseihin, yksinkertaistaa aluerakennettaan ja selkiyttää vastuita. Maakuntatasolla toteutetaan edelleen alueellisia metsäohjelmia yhdessä maakunnallisten metsäneuvostojen kanssa. Maakunnallisissa metsäneuvostoissa on edustettuna metsäsektorin toimijoita ja keskeisiä sidosryhmiä. Suomen metsäkeskus on myös aktiivinen hanketoimija maakunnallisesti.  

Hankkeita suunnitellaan jatkossa niin, että hanketyö muodostaa suurempia kokonaisuuksia ja toteuttaa Metsäkeskuksen strategisia painopistealueita, joita ovat metsät ja elinkeinot, metsät ja ilmastonmuutos sekä metsät ja monimuotoisuus.

23.02.2024KATSO TÄSTÄ 23.2. LÄHETYS! Ammattilehden Hyviä uutisia! tarjoaa kuljetus-, maarakennus- ja metsäalan tuoreet kuulumiset
20.02.2024LUE TÄSTÄ! Talven jättikokoinen Metsäalan Ammattilehti on ilmestynyt
20.02.2024=================== Evo 5 Z, Evo 7 Z ja Evo 10 Z -tarjouspaketit alkuvuodelle 2024 4+6 = 6 ja 10 pankkoisiin yhdistelmiin
28.02.2024 18.00Miksi Ruotsissa ei autojen pankkopaikkoja siirrellä
28.02.2024 17.00Junavaunupankoissa pankkojen siirtely todettiin hankalaksi, ja turhaksi.
28.02.2024 15.00Metsä Group luopuu puunhankintaliiketoiminnoistaan Virossa
28.02.2024 13.00Onko puutavarayhdistelmän pankkojen siirtely turhaa "ammattiosaamista"???
28.02.2024 11.00Huippumodernin sahalaitoksen tehokasta tukkien käsittelyä
28.02.2024 9.00"Kadonneen kuormatilan metsästys": - Yhdistelmän kuormatilaa voi kasvattaa helposti yli 15 m3:lla oikeilla varustevalinnoilla. xxl/Artikkeli 28.11 2013
28.02.2024 7.00Metsä Groupin Kemin biotuotetehtaan vastuullinen logistiikka takaa toimitusvarmuuden asiakkaille

Siirry arkistoon »