Käytettäessä raideliikennettä tavaran kuljetuksissa ei voida aina toteuttaa tehokkuuteen pyrkimistä.

10.05.2024 15.00

Kaikessa toiminnassa tulee pyrkiä tehokkuuteen eli resurssien ja ajan tehokkaaseen käyttöön. Käytettäessä raideliikennettä tavaran kuljetuksissa ei voida aina toteuttaa tehokkuuteen pyrkimistä.

Raideliikenteessä tavaran kuormaus ja purkaus on sidottu vain kuormaus- ja purkauspaikkoihin, ja niitä on harvassa. Tieliikenteen tapauksessa tavaran kuormaus ja purkaus voi tapahtua missä vain, jos tien vieressä on tilaa.

Oleellisena lisäseikkana asiaan vaikuttaa liikennemuodon väylästön pituus ja kattavuus.

Suomen tieverkko – Logistiikan Maailma

Tieverkon ml. katuverkon kattavuus on hyvä, koska tie- ja katuverkon kokonaispituus on suuri verrattuna raideliikenneverkon pituuteen:

· Tie- ja katuverkon osuus on noin 99 %, mutta raideverkon noin 1 % tie- ja katu- sekä raideverkon kokonaispituudesta.

· Tieliikenteen osuus on noin 90 % ja raideliikenteen noin 10 % tie- ja raideajoneuvojen sekä matka- että tavaramääristä nykyisin.

Käytettäessä raideliikennettä joudutaan joskus toimimaan siten, että tavaran alkukuljetus tapahtuu lähtöpaikasta poispäin määränpään suunnasta. Sama voi käydä myös loppukuljetuksen osalta; voidaan joutua kuljettamaan tavaraa takaisin päin.

Tällaiset alku- ja loppukuljetukset aiheuttavat lisäkustannuksia ja lisää ajankulua. Elinkeinoelämä pyrkii välttämään niitä. Tämä onkin yksi syy siihen, että nopeatempoinen elinkeinoelämä käyttää runsaasti tiekuljetuksia säästääkseen aikaa.

Tri Jussi Sauna-Aho

Jussi Sauna-aho

Cycled Media Oy/Vemosim

25.05.2024Terminator miehet onnittelevat 70-vuotiasta: - "KULJETTAMISEN AMMATTILAISET JO KOLMANNESSA SUKUPOLVESSA"
25.05.2024KATSO TÄSTÄ 24.5. LÄHETYS! Ammattilehden Hyviä uutisia! tarjoaa kuljetus-, maarakennus- ja metsäalan tuoreet kuulumiset.
17.05.2024Kuumasinkittyjen pankkojen toimitusajat nopeutuvat kesäkausina.
17.05.2024Metsäalalla investoidaan - nyt kannattaa markkinoida!
17.05.2024Koostesivu : "Terminator-tekniikkaa" 1-16.
01.05.2024 0.07LUE TÄSTÄ! Järkälemäinen Kivirock lehti 1/2024 on ilmestynyt - lähes 250 sivua maarakennus, kaivos ja kuljetusalan asiaa
27.05.2024 9.00Terminator -, ja TimberMaxx pankkomallien rakenne takaa viisin- jopa kymmenkertaisen värinäkeston.
27.05.2024 7.00Ponssen tehdas korvaa nestekaasun biokaasulla
27.05.2024 3.00Arto Matinlassi MAN -kuorma-automyyjäksi
27.05.2024 0.07ACEA: Uusien autojen rekisteröinnit vahvassa kasvussa huhtikuussa EU:n alueella

Siirry arkistoon »