Vyöhykeharvennus nostaa puunkorjuun tuottavuutta, parantaa korjuujälkeä ja lisää metsien monimuotoisuutta

03.06.2024 0.07

Vyohykeharvennus.jpg

Vyöhykeharvennusmenetelmä osoittautui puunkorjuun tuottavuutta kasvattavaksi menetelmäksi perinteiseen tasaiseen harventamiseen verrattuna. Metsätehon tutkimuksessa verrattiin maastossa kerätyn korjuututkimusaineiston perusteella vyöhykeharvennuksen ja tasaisen harvennuksen vaikutuksia hakkuun ja metsäkuljetuksen ajanmenekkiin, korjuujälkeen ja puuston tilajärjestykseen.

Vyöhykeharvennus kasvatti hakkuun tuottavuutta noin 8 % ensiharvennuksessa. Menetelmässä harvennusvoimakkuus on suuri lähellä ajouraa, mikä pienentää kaadettavien runkojen keskimääräistä haku- ja siirtomatkaa hakkuukonetyössä. Tämä alentaa suorasti työvaiheiden ajanmenekkejä. Ajouran lähellä työskentely mahdollistaa myös tarkemman hakkuulaitteen ohjauksen.

Vyöhykeharvennusmenetelmä vaikutti positiivisesti myös metsäkuljetukseen kasvattaen sen tuottavuutta noin 3 %. Ajouran varren puuston matalamman tiheyden ansiosta kuormatraktorin kuljettajalla on enemmän työskentelytilaa puutavaran kuormauksessa, mikä nopeuttaa ja helpottaa taakkojen käsittelyä. Tutkimuksen tulokset antoivat viitteitä myös siitä, että vyöhykeharvennuksella on korjuuvaurioita vähentävä vaikutus.

Vyöhykeharvennusmenetelmän keskeisenä ajatuksena on, että harvennusvoimakkuus laskee ajouralta urien väliselle alueelle päin siirryttäessä ts. ajouran varresta harvennetaan voimakkaasti ja ajourien väliselle alueelle jätetään jopa käsittelemätön vyöhyke. Tämä luo tiheysvaihtelua metsään ja siten monimuotoisempaa ympäristöä muun muassa linnuille, tarjoten suojaisia pesäpaikkoja tiheämmässä metsässä ja avarampaa lentotilaa harvemmalla ajouran alueella. Lisäksi vyöhykeharvennus voi edistää ajouran luontaista taimettumista ja toimia siten siirtymisvaiheena jatkuvaan metsänkasvatukseen.

15.06.2024 7.00Nimitykset: Jouni Kummala palaa takaisin Vehoon - Suomen Hyötyajoneuvoliiketoiminnan johtoon
15.06.2024KATSO TÄSTÄ 14.6. LÄHETYS! Ammattilehden Hyviä uutisia! tarjoaa kuljetus-, maarakennus- ja metsäalan tuoreet kuulumiset
14.06.2024KOME 40-VUOTTA VAUHDISSA MUKANA
04.06.2024VIELÄ EHTII !!!: -"Metsäalalla investoidaan - nyt kannattaa markkinoida"!
17.05.2024Koostesivu : "Terminator-tekniikkaa" 1-16.
17.06.2024 18.00Ennallistamistoimissa tärkeää yhdistää luonnon monimuotoisuuden edistäminen ja metsäteollisuuden puunhankinta
17.06.2024 17.00Odotettu uutuus Hitachilta
17.06.2024 15.00Jorpe - maansiirtolavoja yli 50 vuoden kokemuksella
17.06.2024 13.00Jussi Malmi, toimialajohtaja, Wihuri Tekninen Kauppa: "Tulevaisuutta rakennetaan perheyrityksen pitkällä tähtäimellä"
17.06.2024 11.00Eroon muovista?

Siirry arkistoon »