Metso rakentaa teknologiakeskuksen Tampereelle

04.06.2024 7.00

metso_tampera.jpg

Metso siirtää vaiheittain nykyisen Tampereen Hatanpäässä sijaitsevan toimintansa uuteen Lahdesjärvelle rakennettavaan Lokomotion-teknologiakeskukseen. Tulevaisuudessa Lahdesjärvellä suunnitellaan, testataan ja valmistetaan kivimurskeiden ja hiekan tuotantoteknologioita, laitteita ja komponentteja.

Ensimmäinen vaihe alkaa heinäkuussa 2024

Lokomotion-teknologiakeskuksen tontti, jonka Metso osti vuonna 2021, on kooltaan 23 hehtaaria. Tampereen yli 900 metsolaisen työpaikan suunnitellaan siirtyvän sinne. Keskuksen alustava kokonaisrakennusala on noin 66 000 m2, josta ensimmäisen vaiheen koko on noin 34 000 m2. Ensimmäisen vaiheen investointi on noin 150 miljoonaa euroa, mikä jakaantuu kolmelle vuodelle. Rakentaminen alkaa heinäkuussa 2024. Investointi sisältää kokoonpano- ja testaustilat tela-alustaisten murskauslaitosten valmistukseen sekä varastotilat koneissa käytettäville komponenteille ja materiaaleille. Vuoden 2024 investoinnin osuudeksi arvioidaan noin 30 miljoonaa euroa. Tela-alustaisten murskauslaitteiden, Lokotrackien, tuotannon on määrä käynnistyä uudessa tehtaassa Lahdesjärvellä vuoden 2027 kolmannen neljänneksen aikana.

Suunnitelman mukaan myöhemmissä vaiheissa Lahdesjärvelle siirtyvät Hatanpäältä kivenmurskaimia valmistava tehdas, tutkimuskeskus, huoltokorjaamo ja toimistotilat. Uuden teknologiakeskuksen arvioidaan valmistuvan kokonaisuudessaan 2030-luvun puoleen väliin mennessä.

Moderni ja ympäristöystävällinen teknologiakeskus

Lokomotion-hankkeen tavoitteena on kehittää ja rakentaa uusi moderni teknologiakeskus, joka mahdollistaa nykyaikaisen ja kestävän kehityksen mukaisen tuotantotoiminnan. Keskukseen luodaan työ- ja tehdasympäristö sekä tarkoituksenmukaiset tilat, jotka täyttävät vaativat kestävän kehityksen ja ympäristöystävällisyyden tavoitteet. Hankkeelle on haettu BREEAM-sertifikaattia ”erittäin hyvä” -luokituksella. Tampereen kaupunki on lisäksi määrittänyt rakennettavan alueen asemakaavaan viherkertoimen, joka ohjaa hankeen suunnittelua ja toteutusta ilmastokestävyyden ja luontopohjaisten ratkaisujen osalta.

Hatanpään toiminta jatkuu, kunnes uusi keskus on valmis

Metson nykyinen kivenmurskausliiketoimintaan keskittynyt toimipiste sijaitsee Tampereen Hatanpäällä. Tehdasaluetta kutsutaan Lokomoksi, ja siellä on ollut teollista toimintaa jo yli 100 vuoden ajan. Metso omistaa Lokomon noin 17 hehtaarin tontin rakennuksineen. Yhtiön tarkoituksena on siirtää Metson Lokomon kaikki toiminta vaiheittain uuteen teknologiakeskukseen Lahdesjärvelle, ja tämän jälkeen luopua Hatanpään tontista ja rakennuksista.

”Tampere on Metsolle hyvin merkittävä toimipaikka ja Lokomon pitkän historian myötä olemme myös tärkeä osa kaupungin teollista historiaa. Olemme hyvin iloisia, että pääsemme toteuttamaan Metsolle merkittävän Lokomotion-hankkeen, jonka myötä toimintamme alueella jatkuu uuden huippumodernin teknologiakeskuksen ja tuotantolaitoksen tiloissa. Projektissa on mukana lukuisia yhteistyökumppaneita, ja sillä on alueelle merkittävä työllisyysvaikutus”, sanoo Markku Simula, Metson kivenmurskausliiketoiminnasta vastaava johtaja.

Metson laitteilla tuotettavaa kivenmursketta käytetään esimerkiksi teiden, junaratojen ja muun infrastruktuuriin rakentamiseen, rakennusten perustuksiin sekä betonin raaka-aineena. Lisäksi laitteilla voidaan murskata rakennusjätettä uusiokäyttöön sekä tuottaa luonnonhiekkaa korvaavaa teollista hiekkaa betonin valmistukseen.

15.06.2024 7.00Nimitykset: Jouni Kummala palaa takaisin Vehoon - Suomen Hyötyajoneuvoliiketoiminnan johtoon
15.06.2024KATSO TÄSTÄ 14.6. LÄHETYS! Ammattilehden Hyviä uutisia! tarjoaa kuljetus-, maarakennus- ja metsäalan tuoreet kuulumiset
14.06.2024KOME 40-VUOTTA VAUHDISSA MUKANA
04.06.2024VIELÄ EHTII !!!: -"Metsäalalla investoidaan - nyt kannattaa markkinoida"!
17.05.2024Koostesivu : "Terminator-tekniikkaa" 1-16.
17.06.2024 18.00Ennallistamistoimissa tärkeää yhdistää luonnon monimuotoisuuden edistäminen ja metsäteollisuuden puunhankinta
17.06.2024 17.00Odotettu uutuus Hitachilta
17.06.2024 15.00Jorpe - maansiirtolavoja yli 50 vuoden kokemuksella
17.06.2024 13.00Jussi Malmi, toimialajohtaja, Wihuri Tekninen Kauppa: "Tulevaisuutta rakennetaan perheyrityksen pitkällä tähtäimellä"
17.06.2024 11.00Eroon muovista?

Siirry arkistoon »