Äänestä Maria Rautanen Nro 224 Eu-Parlamenttiin !!! : - "Energiaomavaraisuus on huoltovarmuusasia"

06.06.2024

maria 224

Energiapolitiikka on tärkeä osa Suomen ja koko EU:n turvallisuutta. Ilman huoltovarmaa energiaa olemme todella haavoittuvaisia ihmisen tai luonnon aiheuttaman katastrofin seurauksena. Energiantuotannon pitää olla huoltovarmaa eli sellaista, että säästä riippumatonta energiaa on saatavilla 24/7.

sahkojohdot-552-200.jpg

Ydinvoimalaitokset Olkiluodossa ja Loviisassa ovat tuottaneet meillä luotettavaa perusvoimaa lähes viisikymmentä vuotta. Suurempia ongelmia laitosten käytössä ei ole vuosikymmenten aikana ollut, ja sähkön hintakin on ollut Euroopan edullisinta. Oma ydinvoima on ollut meille ehdoton edellytys teollistumisen kehittymiseen ja tuotantojen kasvamiseen.

Isot sähköntuotantoyksiköt kuten ydinvoimalat ovat paljon pääomaa vaativia laitoksia, joilla on tarkoitus tuottaa jatkuvaa perusvoimaa täydellä kapasiteetilla. Viime päivinä olemme nähneet jatkuvasti muuttuvia sähköntuotantovaihteluita ja siitä seuranneita pörssisähkön hinnan vaihteluita. Tuotantovaihtelujen odotetaan vain lisääntyvän tulevaisuudessa, koska uusiutuvilla energiantuotantomuodoilla on huono tuotantomäärän ennustettavuus.

“Ydinvoimalaitoksen tehonsäädössä ei saada käytännössä mitään taloudellista hyötyä – enemmänkin päinvastoin.”

Perusvoimantuottajat on runsaasti lisääntyneiden uusiutuvien tuotantomuotojen vuoksi ohjattu osallistumaan säätövoimamarkkinoille, jotta vältytään sähköverkon taajuuden ja tasapainon heilahteluilta. Tilanne ei ole ydinvoimalaitoksille mieluinen. Perusvoimantuottajilla ison laitoksen jatkuva säätäminen aiheuttaa kasvavia kunnossapitokuluja ja ennenaikaista laitteiden vanhenemista. Jatkuva säätäminen lisää myös riskiä suunnittelemattomille laitoksen alasajoille. Kiinteät kulut eivät muutu, joten sähkön tuotantokustannukset euroa per megawattitunti nousevat.

Ydinvoimalan polttoaineita vaihdetaan lataussuunnitelman mukaisesti tyypillisesti vuosittain. Lataussuunnitelma laaditaan niin, että reaktorista poistettujen nippujen energiasisältö olisi mahdollisimman hyvin hyödynnetty. Jos käyttöjaksoon sisältyy paljon suunniteltua enemmän tehonsäätöä markkina- ja muiden tekijöiden vuoksi, osa polttoaineen sisältämästä energiasta voi jäädä hyödyntämättä. Ympäristön kannalta tämä on huono asia, koska pahimmassa tapauksessa vaihdetaan polttoainenippu, jos uraania on vielä jäljellä.

Ydinvoimalaitoksen tehonsäädössä ei saada käytännössä mitään taloudellista hyötyä – enemmänkin päinvastoin. Käyttökulut ovat aina samat toimii laitos sitten täydellä tai puolella teholla. Lataussuunnitelman laskelmaa ei pystytä millään tavoin vuodeksi laskemaan niin tarkkaan, että tältä ongelmalta voitaisiin välttyä. Sääriippuvaista sähköntuotantoa kun ei pystytä ennustamaan vuodeksi eteenpäin.

“Se, miten sähköntuotantoratkaisut Suomessa tulevaisuudessa toteutetaan, on pitkälti EU:n käsissä.”

Energiaomavaraisuus vaatii sähkön perusvoimaa sekä uusiutuvia sähköntuotantomuotoja, mutta myös rinnalleen lisää säästä riippumatonta säätövoimaa. Energian varastointiratkaisuja tulee kehittää vahvalla intensiteetillä ja etsiä niihin markkinavetoisia ratkaisuja. Pienydinvoimaloista eli SMR-laitoksista odotetaan pelastajaa ja niiden oletetaankin yleistyvän tulevaisuudessa. Haasteita nähdään kuitenkin vielä rahoituksessa, lainsäädännössä, luvituskäsittelyssä ja sijaintijärjestelyissä.

Kapasiteettimekanismi on järjestely, jolla turvataan sähköenergian, tehon tai molempien saanti kaikissa tilanteissa. Euroopan unionin tulevalla istuntokaudella säädetään kaikkia jäsenmaita koskevat sähköntuotannon kapasiteettimarkkinat. EU:n pitkän aikavälin tavoitteena on kattavat ja yhtenäiset sähkömarkkinat. Se, miten sähköntuotantoratkaisut Suomessa tulevaisuudessa toteutetaan, on pitkälti EU:n käsissä.

Suomessa sähkönsiirtoverkon luotettavuus ja voimajohtojen rakenne ovat Euroopan parhaimmistoa. Tilanteemme ei saa heiketä, kun tulevaisuudessa yhdistymme Euroopan yhtenäisiin sähkömarkkinoihin. Suomalaisten kannalta on äärimmäisen tärkeää, että tätä ennen neuvottelupöydissä on istunut sähköntuotantomekanismeista ja sähköverkon rakenteista ymmärtävä meppi.

1716047779340

Kirjoittaja Maria Rautanen on kokoomuksen
eurovaaliehdokas Nro 224 ja diplomi-insinööri.
Maria Rautanen – Eurovaaliehdokas 2024

15.06.2024 7.00Nimitykset: Jouni Kummala palaa takaisin Vehoon - Suomen Hyötyajoneuvoliiketoiminnan johtoon
15.06.2024KATSO TÄSTÄ 14.6. LÄHETYS! Ammattilehden Hyviä uutisia! tarjoaa kuljetus-, maarakennus- ja metsäalan tuoreet kuulumiset
14.06.2024KOME 40-VUOTTA VAUHDISSA MUKANA
04.06.2024VIELÄ EHTII !!!: -"Metsäalalla investoidaan - nyt kannattaa markkinoida"!
17.05.2024Koostesivu : "Terminator-tekniikkaa" 1-16.
17.06.2024 18.00Ennallistamistoimissa tärkeää yhdistää luonnon monimuotoisuuden edistäminen ja metsäteollisuuden puunhankinta
17.06.2024 17.00Odotettu uutuus Hitachilta
17.06.2024 15.00Jorpe - maansiirtolavoja yli 50 vuoden kokemuksella
17.06.2024 13.00Jussi Malmi, toimialajohtaja, Wihuri Tekninen Kauppa: "Tulevaisuutta rakennetaan perheyrityksen pitkällä tähtäimellä"
17.06.2024 11.00Eroon muovista?

Siirry arkistoon »