Kuormasiteen kiinnitys liikkuvaan pankkoon on asetuksen vastaista, - mutta toisenpuolisen kiinnityksen se sallii.

02.04.2023 3:00

 

Kuormaside on kiinnitettävä ajoneuvon runkoon, tai kiinteään kuormakoriin (pankkoon). Asetuksen sanamuoto ei vaadi kiinnitystä siteen molemmilta puolin. - Molemmilta puolin kiinnitys on sensijaan sallittu vain kiinteästi kiinnitettyyn pankkoon.

Toiseltapuolinen sidoksen pankkoonkiinnitys helpottaa työskentelyä ja sitä menetelmää käytetään paljon sekä autoissa, että perävaunuissa. - Mutta mitä haittaa, ja vaara-asteita siinä on ???Kun siteen toinen pää on kiinni pankon toisella puolen pankkorungossa ja toinen pää kiristyslaitteessa estää sidos myös nipun liikettä ja nipun siirtymä kiristää samalla sidosta nipun pyrkiessä liikkeelle jarrutettaessa ja törmäystilanteessa. - Varsinainen vaaratilanne aiheutuu vasta siteen katkeamisesta, joka on käytännön tilanteissa osoittautunut harvinaiseksi , siteitten yleisestä alimitoituksesta huolimattakkin.

 

Kuorman nippusidonnan asetuksenmukaista toimivuutta parantaa merkittävästi se, että nipun pankoista vähintään yksi on kiinteä, tai kiinteän esteen takana , sekä pankoissa ja tolpissa on koko mitaltaan selkeät terävät asetuksenmukaiset liukuestepinnat. - Kiinteä pankko ja/tai kiinteä eteenpäin liikkeen estävä stoppari liikkuvalle pankolle on aina mahdollista ottaa käyttöön kuormauksen yhteydessä.XXhj.

01.06.2023Hyödynnä nyt PALJOUSALENNUS : - XXL-Express 24/7 pankkotoimitukset toimivat totutusti, ja rahtivapaasti kaikkialle Suomeen.
01.06.2023Hyödynnä nyt PALJOUSALENNUS: - TÄSSÄ ON AJANTASAINEN,noin 200 Terminatorin valmisvaraston mitat ja pankkomäärät, sekä toimitusten pinnoitevaihtoehdot.- Tilaa omasi, ennen vähintään 200-300.euron/kpl? = 10%-15% hinnankorotuksia!!!
02.06.2023 7:00Artikkelisarja pankkokinnikkeistämme: - Keksintöluettelo pääpiirteittäin.
02.06.2023 3:00Power Truck Show 2023 - merkittävä kuljetusalan suurtapahtuma
02.06.2023 0:07Terminator ja TimberMaxx rakenne takaa viisin- jopa kymmenkertaisen värinäkeston.xxl.
01.06.2023 17:00Testasimme jo 2000-luvun alkuvuosina muovitomia kuormatilavaihtohtoja Metsäteollisuuden ohjeistamina. Alumiinipankko oli yksi vaihtoehtomme.
01.06.2023 15:00Irtotolppaisten pankkomallien hyödyt valmistuksessa markkinoinnissa, haitat käyttäjillä.
01.06.2023 13:00Alumiinipankoissakin on muovia - mutta vain teipit.
01.06.2023 11:00Ponssesta ensimmäinen metsäkonevalmistaja, joka käyttää SSAB:n fossiilivapaata terästä
01.06.2023 9:00Alumiini:-Keveys, lujuus , pintakäsittely.

Siirry arkistoon »