Puutavarapankkoasetus vuodelta 1982 - nippukoko tuplaantunut ja tolppakorkeus kasvanut jopa metrillä

05.06.2024 13.00

(Artikkelimme / 2016)

Puutavarapankkojen liikenneturvallisuus on monitahoinen yhtälö. Asetus 940/1982 määrittelee turvallisuusnäkökohdat puutavarapankoille ja niitten kiinnitykselle , sekä kuormansidonnalle. Asetus on vuoden 1982 nippukokojen tolppakorkeuksien mukainen.

Kuormakoot ja kuormakorkeudet kasvaneet 34 vuodessa ohi asetuksen vaatimusten.

Asetus 940/1982 määrittelee liikenneturvallisuuden kannalta tärkeinä pankkolujuuden, pankon kiinnityksen lujuuden ja terävät liukuestesermit pankkorungossa. Asetus on 34 vuotta vanha ja tuona kuluneena aikana ovat nippukoot tuplaantuneet ja tolppakorkeudet pankoissa kasvaneet jopa metrillä. Asetuksen laadinnassa oli tuolloin suuri osuus ns. laukaistavilla pankoilla, jotka asetuksessa edelleen mukana, mutta poistuneet käytöstä koko euroopan alueella.

Nipun paikallaanpysyvyysvaatimus riittävä mutta täyttyykö vaateet?

Kuorma-autojen jarrutustehot ja nippupainot , sekä nippukorkeuksien kasvu ovat muuttaneet liikenneturvallisuusvaatimuksia kuormansidonnan osalta ratkaisevasti. Asetuksen vaatima nipun sidontavaade 10m/s2 eteenpäin ja 5m/s2 sivuille ja taakse ovat riittäviä jopa nyky-yhdistelmille. Parhaitten yhdistelmien jarrutushidastuvuudet ovat huippuolosuhteissa jo 8m/s2 (kun vaatimukset katsastuksessa ovat 5m/s2, minimi) . Käytäntö ja tehdyt nippusidontakokeet ovat osoittaneet sen, että nipput eivät pysy paikallaan nykysidontalaitteilla ja sileätolppaisilla pankoilla edes 50 km/ h nopeuksista tehdyillä n. 6m/s2 jarrutushidastuvuuksilla.

Asetuksen 940/1982 ja nykykäytännön välillä monia ristiriitoja.Puutavarayhdistelmien mitta- ja painomuutokset ovat tuoneet yhdistelmiin paljon sellaisia muutoksia, jotka ovat selvässä ristiriidassa asetusten vaatinusten kanssa. Nykykäytännön mukaiset lukitsemattomat liukupankot ovat sellaisia ja tutkimattomia ovat siirtohydrauliikan kesto ja lukkoventtiilivaateet siirtosylinterissä . Lisäksi selvä ristiriita on puutavaranippujen sidonnassa ja esikiristyksessä sekä siteitten kiinnityksessä runkoon, tai kuormakoriin. Lisäksi olisi hyvä tutkia se, että pysyykö auto ja perävaunu pystyssä nykykuormilla ja kuormakorkeuksilla sivuhidastuvuudella 5m/s2.

Heikki Jokela
050 4129 024.

Asetus 940/1982, - klikkaa tästä:

Liikenneministeriön päätös ajoneuvojen kuormakoreista, kuormaamisesta ja kuorman kiinnittämisestä

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1982/19820940

15.06.2024 7.00Nimitykset: Jouni Kummala palaa takaisin Vehoon - Suomen Hyötyajoneuvoliiketoiminnan johtoon
15.06.2024KATSO TÄSTÄ 14.6. LÄHETYS! Ammattilehden Hyviä uutisia! tarjoaa kuljetus-, maarakennus- ja metsäalan tuoreet kuulumiset
14.06.2024KOME 40-VUOTTA VAUHDISSA MUKANA
04.06.2024VIELÄ EHTII !!!: -"Metsäalalla investoidaan - nyt kannattaa markkinoida"!
17.05.2024Koostesivu : "Terminator-tekniikkaa" 1-16.
18.06.2024 0.07VTT sparraa kotimaisia yrityksiä menestymään Naton DIANA-haastekilpailussa ja pääsemään puolustusmarkkinoille
17.06.2024 18.00Ennallistamistoimissa tärkeää yhdistää luonnon monimuotoisuuden edistäminen ja metsäteollisuuden puunhankinta
17.06.2024 17.00Odotettu uutuus Hitachilta
17.06.2024 15.00Jorpe - maansiirtolavoja yli 50 vuoden kokemuksella
17.06.2024 13.00Jussi Malmi, toimialajohtaja, Wihuri Tekninen Kauppa: "Tulevaisuutta rakennetaan perheyrityksen pitkällä tähtäimellä"

Siirry arkistoon »