Uusiutuvan energian käytön lisäys on valtava työmaa.-/2010

06.05.2024 17.00

 

ehm_118.jpgTarvitaan toimintaa puheista teoksi, kannusteita, houkuttelevaa syöttötariffikäytäntöä, innovatiivista kotimaista laitekehitystä sekä 3200 uutta koneen- ja autonkuljettajaa. Lisäksi tarvitaan energia- ja materiaalitehokkuutta energiantuotannossa. Voimavaroja ei ole tuhlattavaksi.

Bioenergia-alan toimialapäivät kokosivat 50 toimijaa Lapualle maaliskuussa 2010. Esitykset löytyvät sivustolta www.thermopolis.fi/default.aspx?pageid=134

Toimialapäällikkö Markku Alm Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta korosti nyt tarvittavan kaikkien toimijoiden panosta. www.temtoimialapalvelu.fi käyttäjät voivat hyödyntää vuotuiset pk-bioenergia-alan raportit.

Finnvera Oyj parantaa yritysten rahoitusmahdollisuuksia lainoin, takauksin ja vienninrahoituspalveluin. Liiketoimintapäällikkö Unto Väkeväinen kertoi Finnveran lisäävän rahoitustaan yritysten ympäristönsuojeluun. Lisäyksellä tavoitellaan uusia työpaikkoja, vientituloja, yrityksiä ja liiketoimintamalleja.

Resurssit metsähakkeen pullonkaulana

Metsähakkeen käytön voimakas lisääminen on haasteellista. Se onnistuu, kun panostetaan metsähakkeen tuotantoketjuun puunpolttoaineen kilpailukyvyn parantamiseksi. Tarvitaan myös merkittäviä investointeja tuotantokalustoon ja ammattitaitoisten kuljettajien saatavuuteen paljasti erikoistutkija Kalle Kärhä Metsäteho Oy:stä.

Ylitarkastaja Klaus Knuutila maa- ja metsätalousminsteriöstä kertoi maatilojen energiaohjelmasta. Tilat saavat käyttöönsä palveluita energiankäytön tehostamiseen sekä uusiutuvan energian käytön ja tuotannon lisäämiseen. Samalla tilojen kannattavuus paranee. Hyväksyttyjä suunnittelijoita on jo yli 40 henkilöä.

Kehityspäällikkö Maarit Kari, ProAgria keskusten liitto, kehotti tilaamaan uutiskirjeen www.bioenergia.fi -sivustolta. Bioenergia-alan toimijat voivat maksutta julkaista sivustolla omat hankkeensa, tapahtumansa ja uutisensa.

Yritysesityksinä kuultiin ja nähtiin Sybimar Oy, Pellettienergiayhdistys, Thermopolis Oy, Biobotnia Oy, Metso Oy Lapuan tehtaat, Lapuan Energia Oy, Kuljetusliike Veljekset Klemettilä Oy, JP-Metsäkoneurakointi Oy ja Suomen lämpöpumpputekniikka Oy.

Osallistu ensi vuonna

Päivät toteutetaan jälleen maaliskuussa 2011. ELY-keskusten ja Finnveran lisäksi kohderyhmään kuuluvat metsäkeskusten, Proagrian ja maakuntaliittojen asiantuntijat. Tavoitteena on laajentaa työ- ja keinokeinoministeriön bioenergia-alan toimijaverkostoa ja siten lisätä tehokkaasti uusiutuvan energian tarjontaa. Tilaisuuden järjestäjinä ovat työ- ja elinkeinoministeriö, maa- ja metsätalousministeriö sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset.

Bioenergian koordinaatiohankkeen puolesta metsäneuvonnan asiantuntija Airi Matila/ Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio

25.05.2024Terminator miehet onnittelevat 70-vuotiasta: - "KULJETTAMISEN AMMATTILAISET JO KOLMANNESSA SUKUPOLVESSA"
25.05.2024KATSO TÄSTÄ 24.5. LÄHETYS! Ammattilehden Hyviä uutisia! tarjoaa kuljetus-, maarakennus- ja metsäalan tuoreet kuulumiset.
17.05.2024Kuumasinkittyjen pankkojen toimitusajat nopeutuvat kesäkausina.
17.05.2024Metsäalalla investoidaan - nyt kannattaa markkinoida!
17.05.2024Koostesivu : "Terminator-tekniikkaa" 1-16.
01.05.2024 0.07LUE TÄSTÄ! Järkälemäinen Kivirock lehti 1/2024 on ilmestynyt - lähes 250 sivua maarakennus, kaivos ja kuljetusalan asiaa
27.05.2024 9.00Terminator -, ja TimberMaxx pankkomallien rakenne takaa viisin- jopa kymmenkertaisen värinäkeston.
27.05.2024 7.00Ponssen tehdas korvaa nestekaasun biokaasulla
27.05.2024 3.00Arto Matinlassi MAN -kuorma-automyyjäksi
27.05.2024 0.07ACEA: Uusien autojen rekisteröinnit vahvassa kasvussa huhtikuussa EU:n alueella

Siirry arkistoon »