"Tripla"kiinnityksen 3 "olomuotoa".

01.12.2022 3:00

Triplakiinnikkeellä on kolme kiinnikkeen kiristysastetta - kiinteä. ja kaksi liikuteltavaa.

Kiinnikepaketti on kaikissa "olomuodoissa" sama . Eroa on vain välilevyissä, jotka on valittavissa liukumuovisiksi, tai alumiinikitkalevyiksi. 1.Kiinteäksi kiristettyä kiinnikemuotoa käytetään mahdollisimman monessa yhdistelmän pankossa, koska sillä taataan parhaiten pankkojen = nippujen paikallaan pysyminen kaikissa ajo- , kuormaus-, purku. ja hidastuvuusolosuhteissa. Lisäksi suosittelemme mahdollisimmaan moneen pankkoon kiinteän esteen asentamista, ja mieluummin molemminpuolisesti.

Pankkoasennus onnistuu mukavimmin kahden asentajan yhteistyönä.

 2.Liukukiinnike on kouralla . tai siirtoraudoilla liikuteltavissa pankoissa. Muoviliukulevyä suositellaan käytettäväksi vain pankoissa, joissa kuormattuna liikuttaminen on välttämätöntä.Näissä pankoissa triplakiinnike kiristetään niin kireälle, että siirtäminen kouralla, tai siirtoraudoilla onnistuu, mutta pankot eivät liiku paikoiltaan ilman merkittäviä voimia.Lisäksi asennetaan pankkokohtaisia kiinteitä liikkumisesteitä mahdollisuuksien mukaan. (Jatkoperävaunuissa, joissa ei ole siirtosylinteriä, käytetään triplakiinnikkeitten kevyintä kiristysastetta.)

- Vanhanmalliset kumijouset on vaihdettavissa edullisesti, ja vähällä vaivalla keltaisiksi rtiploiksi !!!3. Kitkaliinnikkeiset pankot kiristetään joko kiinteiksi, tai kouralla/siirtoraudalla liikuteltaviksi - Alumiinikitkalevy asennetaan kaikkiin kuormatta liikuteltaviin pankkoihin. Pankkokiristys aina vähintään niin kireälle, että pankot eivät liiku paikoiltaan ajon tai kuormauksen/purun aikana. Lisäksi kiinteillä esteillä tehostetaan nippusidonnan kestoa , ja rajoitetaan pankkojen liike kuormauksen ja purun kannalta oikeaan paikkaan.Kaikilla kiinnikkeitten käyttömuodoilla aikaansaadaan täysin äänetön = kolisematon ja käyttöolosuhteitten mukainen , - sekä kaikissa olosuhteissa turvallisin pankkoasennus.XXhj.1.12.2022

29.01.2023 18:00Metsäteollisuuden muovittomuusvaade yhdessä luontodirektiivien kanssa asettavat rajat lopulta nollaan nykymuotoisen muovin käytössä .
29.01.2023 17:00Olemme kehittäneet pankkomallistot, jotka eivät ole jäljitelty mistään puutavara-autojen pankkomallista.
29.01.2023 15:00Täysin kotimainen autohakkuripaketti Hakevelhoille
29.01.2023 13:00TimberRoad oletusarvio : - Millä litroilla 52 tonnia raakapuuta kulkee tienvarsipinosta tehtaalle ???
29.01.2023 12:38KATSO TÄSTÄ 27.1. LÄHETYS - Ammattilehden Hyviä uutisia! tarjoaa metsäkone-, maarakennus- ja kuljetusalan tuoreet kuulumiset
29.01.2023 11:00Vuosi 2023 tulee olemaan 100%:sesti muovittomien puunkorjuuketjujen kehitysvuosi.
29.01.2023 9:00Suomen markkinoilla olevien pankkojen painoerot ovat minimaalisen pieniä.
29.01.2023 7:00"Tukkipankkotälli" on Suomessa vieläkin vaikea hyväksyä.
29.01.2023 3:00TimberMaxx/Terminator Evolution - molemmissa kolme i lujuusluokkaa ja kolme yhdistelmän varustelumallia.
29.01.2023 0:07Puutavaryhdistelmien massat ovat kasvaneet ja nippusidonta uudistuu - pankkojen kuormatila ja liikenneturvallisuus ovat nyt pankkohankinnoissa ratkaisevassa asemassa.

Siirry arkistoon »