Ruotsalaisomisteisten yhtiöiden liikevaihto Suomessa 27 miljardia vuonna 2021

10.03.2023 13:00

ruotsin_lippu.png

Tilastokeskuksen mukaan Suomessa sijaitsevat ulkomaiset yritykset kerryttivät liikevaihtoa 113 miljardia euroa vuonna 2021. Eniten liikevaihtoa tuottivat ruotsalaiset, yhdysvaltalaiset, saksalaiset, tanskalaiset ja norjalaiset yritykset.

Teollisuuden toimiala oli merkittävin sekä henkilöstön lukumäärällä että liikevaihdolla mitattuna. Suomessa oli ulkomaisia yrityksiä 4751 kappaletta.

Ulkomaiset yritykset työllistivät liki neljänneksen Suomessa toimivien yritysten henkilöstöstä

Ulkomaiset yritykset työllistivät yhteensä 278 250 henkilöä. Toimialoittain tarkasteltuna eniten työllistivät teollisuuden toimialan ulkomaiset yritykset 76 670 henkilöllä ja tukku- ja vähittäiskaupan toimiala 47 590 henkilöllä.

Ulkomaisten yritysten liikevaihdon osuus oli 23 prosenttia Suomessa toimivien yritysten liikevaihdosta

Ulkomaiset yritykset Suomessa kerryttivät liikevaihtoa liki 113 miljardia euroa. Toimialoittain tarkasteltuna teollisuuden toimialan liikevaihto oli merkittävin 36 miljardilla eurolla. Tukku- ja vähittäiskaupan toimialan liikevaihto oli 34 miljardia euroa. 

Ruotsalaisyhtiöt dominoivat ulkomaisista yhtiöistä

Yhtiön kansallisuus tilastoidaan perimmäistä määräysvaltaa käyttävän tahon mukaan. Useimmiten tämä on ulkomailla sijaitseva yritys, joka omistaa Suomessa toimivasta yhtiöstä yli 50 % suoraan tai välillisesti. Suomessa sijaitsevia tytäryhtiöitä omistavat selvästi eniten ruotsalaiset yritykset. Ruotsalaiset yritykset myös työllistävät ulkomaisista yhtiöitä eniten, 81 930 henkilöä. Myös liikevaihdolla mitattuna ruotsalaiset yhtiöt ovat merkittävimpiä, 27 miljardilla eurolla. 

Tilasto uudistuu

Tilastokeskuksen yritysten rakennetilastojen tilastoyksiköiden joukko laajenee tilastovuodesta 2021 alkaen. Tämä vaikuttaa myös ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa -tilastoon hieman. Tilastoyksiköiden rajauksesta on poistettu toiminta-aikaa sekä yritysten kokoa koskeneet rajoitukset. Uudistuksen myötä ulkomaiset yritykset Suomessa tilaston laadinnassa käytettyjen yritysten lukumäärä laajenee vain vähän verrattuna kaikkien Suomessa sijaitsevien yritysten lukumäärään. Ulkomaisten yritysten Suomessa lukumäärä kasvaa 4 751 yritykseen, eli 5,7 % verrattuna aiempaan tilastoyksiköiden joukkoon. Muihin muuttujiin uusilla tilastoyksiköillä ei ole juuri lainkaan vaikututusta. Liikevaihto kasvaa 0,07 % ja henkilöstön lukumäärä 0,04 %.

22.03.2023 15:00Ensimmäiset Stora Enson massiivipuuelementit asennettu Katajanokan Laiturin tulevaan pääkonttoriin Helsingissä
22.03.2023 13:00Selvitys: EU:n politiikkatoimilla puunkorjuun kustannuksia ja työvoimatarvetta lisäävä vaikutus
22.03.2023 11:00TimberRoad siirtoauton apurunkopaketti etenemässä tuotantovaiheeseen.
22.03.2023 9:00Palkitut: Traficomin Otto Lahdesta Vuoden Autoteknikko
22.03.2023 8:00TÄSSÄ ON AJANTASAINEN, liki 300 Terminatorin valmisvaraston mitat ja pankkomäärät, sekä toimitusten pinnoitevaihtoehdot.
22.03.2023 7:00KAIKKIEN AIKOJEN mahtavin pankkojen MYYNTIKAMPPANJA!!!
22.03.2023 3:00Turvallisuusajattelun vastuuton ja suuri "pluffi".
22.03.2023 0:07Volvo_boliden.jpg Ruotsalainen kaivoskonserni Boliden on yksi ensimmäisistä maailmassa aloittamassa akkusähköautojen käytön raskaassa maanalaisessa liikenteessä vuodesta 2023 alkaen. Kaivosympäristöissä sähköautot voivat tarjota useita suuria etuja ? muka
21.03.2023 15:00Tuliko tästä poishylkäytynyt visio, vai onko se tehokas "junantappaja"???
21.03.2023 13:00Kronos on nyt Kronos Machinery

Siirry arkistoon »