"Pluffi alkaa paljastua" : - Puutavarapankkojen tilavuusvertailu Maksmossa onnistuttiin esittämään alan ammattilaisille luonnonlakien vastaisesti.

20.06.2022 16:00

Kolmenvuoden takainen "Maxmotesti" ja Metsätransartikkelit aiheuttivat meille romahduksen markkinoilla sekä meille, ja alihankkijoillemme miljoonatappiot.Samanaikaisesti tämä kuormakokoharhautus aiheutti kertaluokkia suuremmat tulonmenetykset alumiinipankoilla uskollisesti jatkaneille noin seitsemälle sadalle puutavara-autoilijalle.
- Olisikohan tässä joukkokanteen paikka ??

Korkeuseroa alumiinipankoilla ja alumiinirungoilla
verrattuna nykytekniikan apurunkopakettiin ja
Terminatoreihin yhteensä lähes 20 senttiä.
- Se näkyy kuvasta ja tuntuu lompsassa.

Metsätrans 5 / 2014 kirjoitti artikkelin Alucarilla tehdystä Terminator XXL 8.8 pankkojen tilavuusvertailusta Alucarin Alu 70 pankkoihin monilta osin luonnonlakien vastaisesti. - Lisäksi artikkelissa esiintyy tarkoitushakuisesti selvää vääristelyä ja totuudenvastaisuutta.Katso julkinen pankkotesti FinnMetkossa klikkaamalla kuvaa!

Leveysero Alu 70 pankkoon liki 15 senttiä ja pankkorunkojen
korkeuseroa lähes 10 senttiä - ja Maxmon vertailussa ne
Metsatrans  ja pojat ilmoittivat samansuuruisiksi. 

Artikkeli Metsätrans 5 / 2014

Pankkojen sisäpiirin tilavuusvertailu Alucarilla Maksamaalla:

Terminatorit laittomia - alumiinipankkoihin yhtäpaljon puita laillisesti ?

Monet puutavara-autoilijat ovat olleet suorastaan närkästyneitä puutavarapankoista käytävään tilavuuskeskusteluun eli kuinka paljon puuta tolppien väliin sopii. Tätä yksipuolisista keskustelua on käynyt lähinnä Heikki Jokela Ammattilehdessä ja sen nettisivuilla. Näillä hänen markkinoimillaan Terminator XXL-pankoilla saa hänen mukaansa lisätilaa helposti 15 kuutiota. 


Lue MetsäTrans-artilleli "Terminatorit laittomia", 
ja "Maxmotesti"Klikkaamalla kuvaa.

Ulkomitoiltaan yhtenevien alu 70 ja 75 sekä Exten alumiinipankkomalliston kokoeroksi Terminatot XXL 8.8 pankkomallin hyväksi olen ilmoittanut 10 kehyskuutiota kolmella 5.5 m pituisella raakapuunipulla lastattuna. Kokoero markkinoilla oleviin kaikkiin muihin teräspankkoihin on luokkaa 5 kehyskuutiota XXL pankon hyväksi.Piiroskuvan oikeanpuoleinen pari esittää samanmittaisten ja levyisten vertailupankkojen pinta-alaeroa = 0.62 m2 = puolitoista 0.40 m2 kourallista.
Vasemmalla on yläkuvan mukainen auton varustepaketin pinta-alaero = 0.85 m2 = yli kaksi kourallista / nippu.

Kokoero voidaan arvioida myös puutavaranosturin kourallisina. Kokoero alumiinisiin on puolitoista  0,4 m2 kourallista / nippu ja ero vanhanmallisiin teräspankkoihin ja irtotolppaisiin Exten S7 (aiemmin S6 ja S8) "markkinoitten tilavimpiin" on Terminatoreitten hyväksi noin yksi 0,4 m2 kourallinen / nippu.- Alucarin vertailukokeessa saatiin Metsätranssin artikkelin mukaan kolmen nipun kokoeroksi yksi kourallinen , joka artikkelin sanankääntein johdatettiin Alucarin alupankkojen eduksi.


Perinneyhdistelmän puut lastataanperävaunun
XXL pankoille - klikkaa videoon"Pitkä viitonen"! 

Todellinen konstailematon kokoero on useissa testeissä ja satojen Terminator käyttäjien vertailuissa todettu tuoksi yli puoleksitoista kouralliseksi / nippu , - elikkä Alucarin luonnonlakien vastaisessa sisäpiiritestissä se olisi kuulunut olla lähes viisi kourallista, eikä käänteisesti kerrottu vajaa yksi kourallinen.

Metsätrans ilmoitti artikkelinsa otsikossa röyhkeästi - TERMINATORIT LAITTOMIA.

Tuo on kova ja suurta vahinkoa aiheuttanut väite. Harhautus on aiheuttanut suuria tappioita Terminatoreitten tuotannolle ja myynnille sekä ennen kaikkea harhautetuille puutavarankuljetuksen ammattilaisille, jotka ovat uskollisina luottaneet tuohon sisäpiirin testiin. - Kun artikkelin kuvaa katsoo ajatuksella tarkemmin, huomaa sen, että mitta ei ole suotassa ja keppi , josta mitta on otettu taipuu ulospäin yhden pari senttiä? levitetyn tolpan ohjaamana. 

Jos pankkojen tahallisesti lastauksella aiheutettu yhden tolppaparin puoleltaan mittavirheineen ilmoitettu kolmen sentin leveyden ylitys tekee Koko terminatormalliston laittomiksi, niin miksi samassa testissä ei saatu mitattua Alu 75 pankon ylämittaleveyttä, joka olisi käsittääkseni ollut kertaluokkaa helpompi toimenpise , verrattuna Terminatoreitten ylämitan mittaamiseen ja lisäksi vaikeusasteeltaan paljon monimutkaisemman ja hankalamman keskimitan ylileveyden toteamiseen. 

Kokoero näkyy kuvasta.

Pankkojen painoero

Kuvateksti MetsaTranssin artikkelista:

Lopuksi käytiin Stormossenin vaa´alla ja todettiin, että Terminator 8,8 pankkojen vaihto vahvistettuihin Alucar 70 -pankkoihin kevensi perävaunua tasan 200 kiloa.

Todellinen pankkojen painoero: Metsätranssin kuvatekstin mukaan perävaunun kahdeksan pankon painoero on 200 kg , elikkä 25 kg / pankko.

Kuopiossa punnittiin vertailupaino Alucar Alu 70 pankon ja Forestking 8 pankon välillä , ja painot olivat kiinteillä kiinnikkeillä kilolleen samat. Tämänjälkeen Parkanossa Aimo Mäkisen toimesta punnittiin Terminator 8.8 kiinteillä kiinnikkeillä ja paino oli myöskin kilolleen sama 144 kg /pankko.

Alucar ALU 70, ForestKing 8 ja Terminator XXL 8.8 -  kaikkien paino identtisillä mitoilla ja kiinnikepaketeilla 144 kg.
Alu 70 (7 tonninen)paino kiinteillä kiinnikkeillä 144 kg 3.0 m tolpilla ja 2.55m
leveänä.Vastaavat 8 tonniset teräksiset vertailupunnituksen ForestKingit ja
Terminatorit painoivat tasan kilolleen saman 144 kg. - Alucarin mainostamaa
painoeroa ei löytynyt, mutta kuormatilakokoero on selvyys.

Kahdeksan pankon painoeroksi Alucar / Metsätrans on ilmoittanut 200 kg, kun se todellisuudessa on tarkkojen punnitusvertailujen mukaan tasan 0 kg !!!

- Tulen avaamaan tämän kuormatilavertailun selvän totuudenvastaisuuden ja asiakaskuntaa harhauttavan artikkelin kokonaisuudessaan lähiaikoina. - Lisäksi luonnonlakien vastaisen testin perusteella pankkovalinnassa harhautettujen kannattanee harkita kanteen / joukkokanteen nostamista valheellisesta testistä kuljetuselinkeinolle aiheutuneista tappioista.

Heikki Jokela
040 123 99 91

Ps. Maxmotestillä onnistuttiin harhauttamaan puutavara-alan ammattikuntaa uskomaan alumiinipankkojen kuormatilan yhdenvertaisuuteen Terminator XXL pankkomallien kanssa. 

Tällä petollisella toimenpiteellä Alucar ja Exte sai pidettyä ammattikunnan luottamuksen pankoillaan ajaviin autoilijoihin ja samalla MetsäTranssin artikkelisarja romahdutti Terminatormyynnin kolmasosaan artikkelin edellisestä ajasta. - Tuolloin Terminatorien myynnin osuus oli kasvanut reilusti ohi alumiinipankkomyynnin, ylittäen jo selvästi 50prosenttia Suomen puutavarapankkojen kokonaismyynnistä.

Maxmotesti ja MetsäTranssin markkinointipropakanda ovat aiheuttaneet Terminatormyynnille ja valmistaville alihankkijoille miljoonatappiot . Lisäksi vielä paljon suuremmat tappiot on aiheutunut puutavara-autoilijoille, jotka ovat uskoneet harhautukseen ja liikennoineet noin 10% pienemmillä kuormatiloilla ja likimain 5% pienemmin tienestein ja saastuttavammilla yhdistelmillä.

(Tämä artikkeli julkistettiin vuonna 2017) 

30.06.2022 18:00Meillä 12 pankkoinen yhdistelmä on edelleenkin vallitseva, kun se Ruorsissa alkaa olla kuusipankkoinen.
30.06.2022 16:00Ruotsissa yhdistelmät tuhansiakin kiloja kevyempiä.
30.06.2022 14:00" TARJOUS XXL 8 aero , XXL 8.8 CE ja 10.9 aeroista, - sekä nyt myös XXL 8.8 CE ja 11.9CE pankoista" !!!
30.06.2022 11:00Perävaunujen painovaihtelut 6.500 kilosta 9.500kiloon
30.06.2022 10:00Puutavarakuormaimienkin painoissa tonniluokan painoeroja.
30.06.2022 8:00Alustapainoissa on yli 1000kilon eroja.
30.06.2022 6:00Nollatoleranssi tuo alustapainolle enenevää merkitystä.
30.06.2022 3:00"Terminoinnilla" yhdistelmän hankintahinnan verran lisätuottoa sen käyttöaikana.
30.06.2022 0:07Raakapuuyhdistelmän säästöt ovat oikein toteutettuina siinä luokassa, että totuuden kertominen vie pohjan uskottavuudelta.
29.06.2022 18:00"Terminoinnista" monia tuottoetuja - ja merkittävän suuruisia.

Siirry arkistoon »