Artikkelimme kymmenen vuoden takaa: _-Ajoneuvoyhdistelmä on vetoajoneuvosta ja yhdestä tai useammasta perävaunusta tehty ajoneuvojen yhdistelmä.

22.01.2023 18.00

 daf_dolicup_dollyyv70iuj0apmomao_3aks2b_12.jpgAjoneuvoyhdistelmä voi tarkoittaa:

  • kuorma-autosta sekä yhdestä tai useammasta perävaunusta muodostettua yhdistelmää
  • henkilöautosta sekä kevytperävaunusta muodostettua yhdistelmää
  • vetoautosta sekä yhdestä tai useammasta perävaunusta muodostettua yhdistelmää.

Yhdistelmiä, joissa vetoautona toimii kuorma-auto on kahta päätyyppiä: puoliperävaunu- ja täysperävaunuyhdistelmä. Käytännössä kaikkien raskaiden ajoneuvoyhdistelmien kuljettamiseen vaaditaan CE-luokan ajokortti. 1. lokakuuta 2008 alkaen on tilapäinenkin siirto rajoitettu koskemaan vain palo- ja pelastustoimintaa, sekä huolto- ja korjaustoimintaa.

Vaikka nimitystä rekka käytetään yleiskielessä perävaunullisesta kuorma-autosta tai jopa pelkästä kuorma-autosta, ammattisanastossa sanan rekka merkitys puolestaan vaihtelee sen suppeamman, perinteisen merkityksen ollessa pelkkä puoliperävaunu ja laajemman merkityksen tarkoittaessa puolestaan puoliperävaunun ja kuorma-auton yhdistelmää. Alun perin rekka tarkoitti parireen päälle asetettua irtolavaa, jolla kuljetettiin puutavaraa. Puoliperävaunun vetämiseen käytetään erityistä lyhyttä kuorma-autoa jonka taka-akselin kohdalle rungon päällä on asennettu vetopöytä. Täysperä on kuorma-autosta ja täysperäperävaunusta koostuva ajoneuvoyhdistelmä

Yhdistelmätyypit

Yhdistelmät voidaan jakaa karkeasti kahteen yhdistelmätyyppiin. Nämä ovat moduuliyhdistelmät sekä kaikki näihin kuulumattomat. Moduuliyhdistelmillä tarkoitetaan rakenteellisesti yli 22,00 m pitkiä täysperävaunuyhdistelmiä ja yli 16,50 m puoliperävaunuyhdistelmiä. Moduuliyhdistelmien enimmäispituus on 25,25 metriä. Yli 22,00 metriä pitkissä yhdistelmissä pitää olla ABS-jarrut ja ABS tunnistimet jokaisella akselilla. Suomi ja Ruotsi olivat ensimmäiset Euroopan unionin maat jotka sallivat näiden liikkumisen. Nyt ainakin Alankomaissa ja Isossa-Britanniassa on näitä testikäytössä, mutta myös Saksassa ja Tanskassa saa ajaa moduuliyhdistelmillä tietyillä reiteillä. Muuallakin Euroopassa on paineita pidempien yhdistelmien käyttöön ottamiseksi.

Perävaunuja koskevat samat leveys- ja korkeusrajoitteet kuin kuorma-autoja.

Täysperävaunuyhdistelmä

Vetoauton ja täysperävaunun yhdistelmä (täysperä)

Täysperävaunuyhdistelmän vetoautona toimii vetokytkimellä varustettu kuorma-auto. Kuorma-auton vetokytkimeen on liitettynä varsinainen perävaunu. Tämän yhdistelmän virallinen nimitys on auton ja varsinaisen perävaunun yhdistelmä. Yhdistelmää kutsutaan myös nimillä täysperä tai täysperävaunuyhdistelmä. Yhdistelmän enimmäispituus on 25,25 metriä ja ilman Abs- jarruja 22,00 metriä. Moduulirakenteisen täysperävaunuyhdistelmän enimmäispituus on myös 25,25 metriä. Täysperävaunullisen yhdistelmän suurin sallittu kokonaismassa on 60 tonnia mikäli yhdistelmässä on vähintään 7 akselia. Kuormatilan enimmäispituus on moduuliyhdistelmässä 21,42 metriä. Kansainvälisessä liikenteessä täysperävaunuyhdistelmän suurin sallittu kokonaispaino on 40 tonnia viidellä akselilla.

Täysperävaunuyhdistelmä voidaan tehdä myös kuorma-autosta, apuvaunusta ("dollysta") ja puoliperävaunusta. Apuvaunu on erikoisrakenteinen keskiakseliperävaunu jonka päälle on asennettu vetopöytä. Vetopöydän päälle saadaan kytkettyä mikä tahansa puoliperävaunu.

Puoliperävaunuyhdistelmä

Puoliperävaunuyhdistelmä

Puoliperävaunuyhdistelmän vetoautona toimii vetopöydällä varustettu kuorma-auto. Vetopöydän päälle kytketään puoliperävaunu. Puoliperävaunun vetoautoa kutsutaan usein nimillä (rekan)veturi, (rekan)vetäjä tai nuppi. Puoliperävaunuyhdistelmää kutsutaan usein nimellä puolikas ja puoliperävaunua nimillä rekka tai irtoperä. Puoliperävaunuyhdistelmän suurin sallittu pituus on 16,50 metriä ja suurin sallittu kokonaispaino on 48 tonnia kuudella akselilla. Etelämpänä euroopassa puoliperävaunuyhdistelmän suurin sallittu kokonaismassa on 40 tonnia viidellä akselilla.

...jatkettuna keskiakseliperävaunulla

Vetoauton, puoliperävaunun ja keskiakseliperävaunun yhdistelmä (lusikka-haarukka tai pendoliino)

Puoliperävaunuyhdistelmään on mahdollista liittää keskiakseliperävaunu. Näin saatavaa moduuliyhdistelmää koskevat samat koko- ja painorajoitukset kuin moduulirakenteista täysperävaunuyhdistelmää. Tämän yhdistelmän epävirallinen kutsumanimi on lusikka-haarukka sen liukkaalla ikävien taipumusten vuoksi. Tätä yhdistelmää koskevat samat rajoitukset kuin muitakin moduuliyhdistelmiä. Tällaisen moduulirekan taaemmasta keskiakselivaunusta käytetään myös "vasikka" nimeä.

..jatkettuna puoliperävaunulla

Vetoauton ja kahden puoliperävaunun yhdistemä (B-juna)

Puoliperävaunuyhdistelmän ensimmäisen puoliperävaunun päälle on mahdollista kytkeä toinen puoliperävaunu. Tällöin ensimmäiseen puoliperävaunuun pitää olla asennettuna vetopöytä. Tällaista vetopöydällistä puoliperävaunua kutsutaan linkkivaunuksi. Linkkivaunu voi olla varustettu siirrettävillä akseleilla, jolloin vetopöytä ja akselit saadaan siirrettyä kuormatilan alle laituriin peruuttamista ja ahtaissa paikoissa ajamista varten, kun ajetaan ilman toista puoliperävaunua. Vaihtoehtoisesti linkkivaunun korirakenne liukuu taaksepäin, taka-akseleiden päälle. Tämä yhdistelmä on Suomessa hyvin tuore tuttavuus. Yhdistelmää kutsutaan Suomessa nimellä B-juna. Tätä yhdistelmää koskevat samat rajoitukset kuin muitakin moduuliyhdistelmiä.

 ...jatkettuna varsinaisella perävaunulla

Vetoauton, puoliperävaunun ja täysperävaunun yhdistelmä (täysperävaunurekka - ei laillinen Suomessa)

Puoliperävaunuun voidaan liittää myös varsinainen perävaunu toiseksi perävaunuksi. Tätä yhdistelmää kutsutaan täysperävaunurekaksi. Niitä ei ole saanut Suomessa käyttää enää 31.12.2006 jälkeen. Liikenne- ja viestintäministeriön tiedotteen mukaan kielto johtuu siitä, että kolminiveliset yhdistelmät haluttiin poistaa liikenteestä niiden epävakaisuuden ja huonon hallittavuuden takia. Vaikka tällä yhdistelmällä saadaan suuri kuljetuskapasiteetti, se on erittäin vaarallinen liukkaissa olosuhteissa, sillä äkkijarrutuksessa perävaunu voi sinkoutua pois ajoradalta ja yhdistelmä mennä kokoon linkkuveitsen tavoin. Tätä taipumusta kutsutaan englanniksi nimellä jackknifing, linkkuveitsi.

 Auton ja keskiakseliperävaunun yhdistelmä

Vetoauton ja keskiakseliperävaunun yhdistelmä

Yhdistelmän vetoautona toimii vetokidalla varustettu kuorma-auto. Tähän on kytketty keskiakseliperävaunu. Yhdistelmän suurin sallitty pituus on 18,75 metriä. Yhdistelmän suurin sallittu kokonaismassa on 44 tonnia. Tätä Suomessa melko harvinaista yhdistelmää käytetään yleisemmin Pohjoismaiden ulkopuolelle suuntautuvassa liikenteessä. Kansainvälisessä liikenteessä tämän yhdistelmätyypin suurin sallittu kokonaismassa on 40 tonnia.

Muualla maailmassa

Australiassa saa kokemusperäisellä luvalla kuljettaa rekanvetäjään kytkettyä usean perävaunun yhdistelmää. Yleensä yhdistelmät koostuvat apuvaunulla/-vaunuilla toisiinsa yhdistetyistä linkkivaunun ja puoliperävaunun yhdistelmistä. Yhdistelmää kutsutaan nimellä road train, maantiejuna. Suurimmat sallitut kokonaispituudet vaihtelevat alueittain. Länsi-Australian ja Pohjoisterritorion osavaltioissa ovat sallittuja jopa yli 50-metriset yhdistelmät.

Joissakin Yhdysvaltain osavaltiossa saa puoliperävaunuyhdistelmään kytkeä apuvaunujen avulla lisäksi kaksi muuta puoliperävaunua.

24.04.2024 18.00Koostesivu : "Terminator-tekniikkaa" 1-16.
21.04.2024KATSO TÄSTÄ MAAMESS 2024 -LÄHETYS! Ammattilehden Hyviä uutisia! tarjoaa kuljetus-, maarakennus- ja metsäalan tuoreet kuulumiset
19.04.2024 9.00Metsäalalla investoidaan - nyt kannattaa markkinoida!
05.04.2024Nopeitten toimitusten varastopankot / huhtikuu 2024.
24.04.2024 18.00Tuottavuus.
24.04.2024 17.00Terminatorien perusominaisuudet ovat tuottavuus ja turvallisuus , elikkä tämä on jo mahdollista .
24.04.2024 15.00Neliakselinen 35 tonnin kokonaispainon puutavarayhdistelmän vetoauto.
24.04.2024 13.00Kohlerilta uusi HVO generaattori teollisuuskäyttöön
24.04.2024 11.00Metsätuhot vuonna 2023 -raportti: Kirjanpainajan aiheuttama kuusikuolleisuus kolminkertaistunut
24.04.2024 9.00MAN käynnistää autonomisen kuorma-auton koeajot liikenteessä

Siirry arkistoon »